Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa. It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden. Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

More butterflies from my area Tureholm peninsula in Trosa Sweden. This time they look like this. Fler fjärilar som än så länge lever på Tureholmshalvön i Trosas skyddsvärda natur. Summer season is now almost over. That means less butterflies to catch on camera for a while. Sommaren går mot sitt slut denna gång och det… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 12

Än så länge kan alla som inte äger egna strandnära fastigheter komma ner till Tureholmshalvöns strandområden på många håll. De möjligheterna kommer att minska kraftigt om exploateringsplanerna, som kommunens politiker och den största markägaren i området vill genomföra, kommer till stånd. Vill du vara med och försöka rädda naturen kvar för alla att vistas i… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 12

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 11

Fler fjärilsbilder. De här arterna har jag ingen aning om vad de heter. Kan ni hjälpa mig? More butterfly photos. I have no idea of the spieces namnes. Can you help me? Känner du igen någon av arterna? Lämna gärna en kommentar 🙂 Do you know any of them above? Leave a comment 🙂 And… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 11

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10

På Tureholmshalvön bor många fjärilar både i skog, äng och längs stränder. De är beroende av den orörda natur, som nu till stora ytor riskerar att försvinna på grund av grandiosa exploateringsplaner för halvön. I Sverige är är var fjärde dagfjäril uppsatt på rödlistan. Livsmiljöerna för fjärilarna har minskat i rask takt. De lämpliga livsmiljöerna… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9

Fler djurbilder från Tureholmshalvön Trosa. Dessa djur kanske måste söka nya boplatser om exploateringen och förbifart Trosa-projektet genomförs av politikerna och stora markägare i området. Vill du vara med och påverka i frågan e-posta oss på informationtrosa@gmail.com och berätta vad du tycker är viktigt att bevara i Trosa kommun. More pictures from Trosa nature. These… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 8

Kanske inte favoritdjur för alla, men sniglar gör stor nytta i naturen och många arter lever på Tureholmshalvön i Trosa. Not everyones favourite animals, the slugs and snails, but they do have the right to live in nature anyway, no matter what we humans say and think. Many spieces lives in the Tureholm peninsula i… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 8

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön eller besöker den tillfälligt. Big birds living or visiting Tureholm peninsula. Besökande fåglar på våren, som använder halvön som rast- och viloplats. Var ska de vila under sina flygresor i framtiden om deras rastplatser försvinner? Visiting birds in Spring. Where shall they rest on their flying journeys in the… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6

Bildresan genom naturen på Tureholmshalvön i Trosa fortsätter. Alla fåglar är fridlysta i Sverige och här kommer ytterligare exempel på fågel-invånare i den natur, som kommunen och en stor markägare vill göra om till tätbebyggda bostadsområden. Var ska fåglarna bo i framtiden? Vem kan föra deras talan om de inte vill flytta men måste flytta… Continue reading Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6