Challenges

Klimatdeklaration Carbon footprint

På svt går just nu en klimatserie Storuman forever, med utmaning till oss alla att påverka våra utsläpp neråt. I programmet använder de en klimatdeklaration. In Swedish television there a climat changing challenge program going on. The two champion sport athletes Heidi Andersson and Björn Ferry challenge us all to decrease our carbon footprint. Den… Continue reading Klimatdeklaration Carbon footprint