What ever, Yellow fellows

Att bryta mönster 1 000kr

Nu går vi in på sista veckan före jul- och nyårshelgerna. Vi kan snart lägga ännu ett år till vår egen historia. Vad har vi lärt oss? Vad har vi vågat ta för steg? Vad har vi fegat ur ifrån? Vad har vi gjort för andra, vad har vi gjort för oss själva? Glöm julstress… Continue reading Att bryta mönster 1 000kr