Magnolia season

Last year our Magnolia tree bloomed for the first time. This year the blooms are back 🙂

My drawing from last year


Have a great weekeend!

Anna

Advertisements

Spring again – Vår igen

Do I need to say more that this drawing?

Behöver jag säga mer eller säger teckningen allt?


Oh well, it’s beautiful outside anyway in Springtime.

Men våren erbjuder ändå en härlig tid på något vis.

Anna

Walpurgis Night Valborg

Today we celebrate Walpurgis night in Sweden. Ancient tradtion as far as I know.
I made a rockpainting of a fire and some singers in white student hats.

This video show a very common kind of celebration. A big fire and student singers that sing songs welcoming the Spring.


This is the Swedish lyrics of the song they singing.

Längtan till landet
Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen väcker liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande
ligga ängarne i dagens lågor
och i lunden dansa källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem åter se.
Se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.
Herman Sätherberg (1812-1897)

And here’s a

Google translation

The longing for the country
The winter rained out among our mountains,
the flowers of the drift melt down and die.
Heaven is smiling in the bright evenings of the spring,
the sun awakens life in forest and lake.
Soon, summer is here in purple waves,
gold-plated, azure-changing
lay the meadows in today’s flames
and in the grove dance the sources.
Yes I am coming! The good, happy winds,
out to the country, out to the birds,
that I love them, to birch and winds,
lake and mountain, I want them to see again.
See them than in my childhood moments,
follow the brook’s dance to cleared lake,
the song of the trast in the pine groves,
the waterfowl play around the bay and the island.

Swedish lyrics Herman Sätherberg (1812-1897)

Happy Walpurgis night!

Ha en hänryckt Valborg!

Anna

This is an old drawing of the Walpurgis night from old Trosa tradition that no longer are.

Ladybird on my doorstep 

The first ladybird of the year. At least the first I have seen this Spring.

As a kid I thought they were fantastic beautiful little fairy tale creatures. 

As a grown up I know they can be millions and then they are not fun at all.

In Swedish we call them KeyMaiden in a direct translation. Nyckelpiga in Swedish.


Anna

Spring and the Summer

Jim gave me this video as an answer in a talk at his blog.

So I answered with this one

That means the Spring/Summer song search is on.

If you have a Spring or Summer song you like to share. Leave the link in the comments. I bet Leslie have a Spring song. She always have songs for everything. Art in any form often have a piece for everything. That’s the beauty of art.

Maybe Spring will come soon then. But not all of waiting for Spring. That’s northern hemisphere right? What about you in the south? Do you wait for Autumn or how does it work?

Anna


Spring dreams

I hope Spring will come soon


Anna

Yellow flowerToday I saw the first coltsfoot. One of the first spring flowers we have here. Yellow of course! Here I painted this yellow flower. So, from yellow buildings, to yellow flowers 🙂

Anna

Tävling 500kr

20140118-125706.jpg
Jag började med det röda rundningsmärket nästan mitt i bilden. Fast då visste jag inte att jag målade just ett rundningsmärke. När jag tittade på det röda fältet insåg jag att jag skulle måla två märken till att runda. Ett långt bort och ett nästan helt utanför bild.

Rundningsmärken kräver för sitt drama även deltagande båtar, som vill bekräfta betydelsen hos märkena. Varför ska de annars ligga guppande på vattnet om inga båtar rundar dem?

Båtarna fick rosa segel av en anledning jag inte kan förklara annat än som tillfälligt infall helt utifrån känslan att det skulle passa väl in bland färgerna på vattnet och märkena.

Kanske börjar tidig vår gro i medvetandet, för vem målar segelbåtar annnars, mitt i vintern?

Anna
Tavlan har A4storlek, vit ram(A3ellerA4), pastell, pris 500kr

Tennisboll

20140114-163444.jpg
I väntan på våren, barmark och öppna ytor för till exempel tennisbanor kommer här en pastelltavla.
Ni, som någon gång fått känna hur en tennisboll tar tag i senorna i en racket och sedan slungar sig i väg på nytt, känner säkert igen bollens rörelse i bilden. För er andra kanske bilden kan roa för stunden ändå.

Pastellkritor erbjuder många möjligheter att fånga både färg, form och rörelse på bild. Jag ville prova just med en så bekant liten trevlig sak som en tennisboll. Gick det att sätta fart på den utan en racket. Jag tycker det. Men att få hålla den i riktigt spel med riktig racket toppar 😉 ändå kritorna.

Anna