What ever, Yellow fellows

Våra sex sinnen 1 000kr

Att höra är att se, att känna är att smaka, att dofta är att förnimma. Den här lustiga figuren får påminna oss om att våra sinnen behöver byta plats ibland för att fungera fullt ut. I total samverkan kan våra sex sinnen uträtta underverk. I kreativitetens lya nyttjar vi nog våra sinnen allra mest. Se… Continue reading Våra sex sinnen 1 000kr