Books, Trosa is the place

Black granite for sale – Trosagranit till salu

This is too embarrassing. My town Trosa tried to sell black granite of bad quality to englishmen and germans in the beginning of 1900 century by this advertisement. I början av 1900-talet försökte min stad Trosa sälja på engelsmän och tyskar den så kallade Trosagraniten genom att annonsera i engelska och tyska tidningar. I found… Continue reading Black granite for sale – Trosagranit till salu

Trosa förbifart/Infart Västra

Så här jobbar Trosa kommun med ÖP

Ni som är intresserade av att följa förbifarts-frågan har det inte lätt, trots att dagens digitala teknik borde göra det lätt. Trosa kommun har 2015-10-23 antagit granskningsutlåtande, baserat på inkomna synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015. Fem veckor senare 2015-11-30 skickar man per brev ut granskningsutlåtandet till de som inkommit med synpunkter. Den försändelsen landar… Continue reading Så här jobbar Trosa kommun med ÖP