Challenges, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Watercolours

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle? Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån. We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you… Continue reading Vad kan du göra? What can you do?

Advertisement
Challenges, Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Spring exhibition-Vårsalong i Trosa 2017

Now it's time for the annual exhibition in Trosa where lots of artists participate. My painting looks like this All of you who have followed this blog and made comments in my posts have been an inspiration to this painting, so thank you very much 🙂 I will tell you more about the painting in… Continue reading Spring exhibition-Vårsalong i Trosa 2017