Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle?

Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån.


We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you do to imcrease the speed of the transition to a fossil free world?

Answer the questions in the carbon footprint measurement


Jag gjorde en översiktlig genomgång och insåg att jag har mycket att förbättra. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

I did a quick overview and realized I have many improvements to make. You can read more here:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

Last year I did this painting. Förra året gjorde jag denna målning. Who of these frogs are you? Vem av grodorna är du?


Who do you really want to be? Vem vill du egentligen vara?

I am all frogs, but I want to be like the most wise frogs entirely, so I hve to keep working on some changes.

Jag är alla grodorna, men vill vara de mest kloka grodorna enbart, så jag har en del att jobba på.

Vi har inte tid att vänta på att andra ska börja förändringarna. Vi måste börja med oss själva.

We haven’t time to wait for others to start the changes. We have to start with ourselves.

Anna

Advertisements

Who are you? Vem är du?


Svensk text efter den engelska

Look at the ten frogs that could be any of us humans as well.

Who are you? Which frogs do you wish to be?

The one already betrayed by the too hot water that no one told you about?

The one who are about to jump in the water because other frogs claims it’s okay with a hot bath?

The one who follows the one who says the only way is up even if the pollution goes both up and down in that ladder of lifestyle?

The frog who doesn’t care about anything else than to find its own happiness and love?

The frog that thinks a simple stop sign will do the trick to stop global warming and hope other frogs will read the sign and act?

The frogs with the power to pull out the plug and decrease the heat of the water, but maybe doesn’t do it. They could use their power to increase or decrease the heating. What do they do?

I think we all are a little bit of the ten frogs from time to time. I just hope we all come to our senses in time and heal the planet for both our and the nature’s sake.

It’s time to wake up and realize that the water already is too hot for our health. We should help those in power to turn of the heat and the electricity to that hotplate. Give them courage to make the wisest decisions.

If you think this post can spread knowledge feel free to share it.

Sharing is caring   (Learned that from Danny)

……………….Titta på de tio grodorna som likaväl kan vara vi människor.

Vem är du? Vilka grodor vill du likna?

Den som redan förrådes av det för heta vattnet som ingen berättade om?

Den som ska hoppa i vattnet, eftersom andra grodor hävdar att det är okej med ett varmt bad?

Den som följer den som säger att det enda sättet är uppåt även om föroreningarna går både upp och ner i den stegen av livsstil?

Grodan som inte bryr sig om något annat än att hitta sin egen lycka och kärlek?

Grodan som tror att en enkel stoppskylt kommer att hindra global uppvärmning och hoppas att andra grodor kommer att läsa skylten och agera?

Grodorna som har kraften att dra ut kontakten och minska värmen i vattnet, men kanske inte gör det. De kan använda sin kraft för att öka eller minska uppvärmningen. Vad gör de?

Jag tror att vi alla är en liten bit av de tio grodorna från tid till annan. Jag hoppas bara att vi alla förstår allvaret i tid och påbörjar läkningen av jorden för både vår och naturens skull.

Det är dags att vakna och inse att vattnet redan är för varmt för vår hälsa. Vi borde hjälpa de som har makten att stänga av värmen och el till den kokplattan och göra så att de vågar fatta kloka beslut.

Om du tycker att detta inlägg kan sprida ett bra budskap får du gärna dela inlägget.

Sharing is caring (Learned that from Danny)

Anna

Spring exhibition-Vårsalong i Trosa 2017

Now it’s time for the annual exhibition in Trosa where lots of artists participate.


My painting looks like thisAll of you who have followed this blog and made comments in my posts have been an inspiration to this painting, so thank you very much 🙂

I will tell you more about the painting in another post later.

Anna

Magnolia drawing

A quick ipad drawing of one of the Magnolia blooms I told you about in a previous post. I want to do a proper painting of it too, but right now I’m working on my painting for Trosa Spring exhibition and I have to be sure that painting will be ready in time.

So every free awake hour I try to give the painting. That means being away from you a lot more than I wish to. Just look at this


The last two days I have been away from wp very much. I miss you but will be back. I wanna show you my painting that I’m working on, but you will have to wait til exhibition opening later on in May.

It’s a good one, I hope, so please be patient and wait if you want to see what I’m working on. I think I’m gonna call it WHO ARE YOU? 

Until then I will try to stop by here as often as I can. 


Flowers makes me happy 🙂

How do you feel about flowers?

Oh, but the way, you can learn a new Swedish word. Magnolia is in Swedish….Magnolia!

Anna