What ever, Yellow fellows

Att korsa nordpolen/to reach the north pole

Some of you may have seen this painting before on my blog. For me the picture is about mans struggle, for what? Some of us walk and walk and walk and still we don't reach what we wish for. Do we always choose the right way? I mean the north pole, do we really have… Continue reading Att korsa nordpolen/to reach the north pole

Blogging, Välkomna, What ever, Yellow fellows

About Annas Art – what do you think?

I've now done an About Annas Art page with much help from my wp friends. Please let me know what you think. And those of you who don't want to be seen with your link and quote on my about page, please let me know and I change that 🙂 Anna About Annas Art |… Continue reading About Annas Art – what do you think?

What ever, Yellow fellows

Att försvara sitt land 1000kr

Nu för tiden i nyårsnattens smattrande och smällande går tankarna, vare sig jag vill det eller inte, till de som lever i samma ljudmiljö dagligen och med betydligt mer påtagliga konsekvenser än ett årsskifte. Kan vi, som levt i fredliga länder, någonsin lyckas förstå något annat liv än fredens? Krig gör alla människor illa. Gränsdragningar… Continue reading Att försvara sitt land 1000kr

What ever, Yellow fellows

Att invadera ett land 1000kr

Tänk så bra vi har det i ett land där fred råder. Har ni tänk på det? Inte alls långt ifrån oss ute i den stora världen önskar många att fred kunde råda även där. Hur tänker vi människor när vi invaderar länder, kör bort de som bor där och tror att det som komma… Continue reading Att invadera ett land 1000kr