Challenges, Watercolours

Sockermålning – Sugar Painting

I did something really fun today that I haven’t tried before.

Idag prövade jag något kul som jag inte hade testat förut.

Everyone can be an artist with this simple technique.

Alla kan måla fina tavlor med denna teknik.

Mitt första försök My firts try


Så här gjorde jag:

Koka upp 2 dl socker och 1 dl vatten.

Pensla ut sockerlagen i ett tjockt lager på ett blankt papper.

Droppa med en pensel vattenfärger i olika kulörer på pappret med sockerlagen.

Vänta en stund och se hur färgerna flyter ut och får vackra mönster.

Lycka till!

My second painting Min andra målning


This is how I did:

Sugar Painting

Boil 2 dl sugar and 1 dl water.

Brush the sugar layer in a thick layer on a blank paper.

Drop a brush of watercolors in different colors on the paper with the sugar layer.

Wait a while and see how the colors flow and get beautiful patterns.

Good luck!

Third one tredje målningen


When the sugar and water gets cold it get thick, warm it again an it will float better.

När sockerlagen kallnar blir den segare. Värm den igen så blir den mer flytande igen.

Anna

11 thoughts on “Sockermålning – Sugar Painting”

  1. I must try this technique some time, one can make very beautiful patterns without being an artist. Even my grandchildren may like to do this.

    Liked by 1 person

    1. It’s really fun and I felt like a kid again when I tried this. It was so exciting to see how the patterns developed. I used ordinary water colors, so it’s very simple to to this.

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.