Trosa Ultra Backyard 2018

Förra året dök det upp massor av löpare längs Trosas ågator och nu är det dags igen. Den 28 april går starten i Trosa Ultra Backyard. Loppet pågår i mer ön ett dygn om det finns löpare som klarar mer än 24 varv.

Last year a lot of runners showed up on the streets in Trosa Sweden. It’s time again. Trosa Ultra Backyard starts April 28 and goes on during more than 24 hours if some runners make more than 24 laps.

En kul och publikvänlig form av lopp. Spännande att följa hur många som orkar ända in till sista varvet.

A fun race to watch. Exciting to see how many that last the final lap.

Här kommer lite info från TUBs hemsida. Gå in där och läs mer.

Here’s some info about the race from TUBs webbsite where you can read more. It’s in Swedish, but maybe it’s possible to translate to your language.

Vad är en Backyard Ultra?
Detta är en annorlunda typ av ultramarathon, där varken tid eller avståndet är förutbestämt.
Loppet sker på en 6706 m slinga som börjar vid 11:00. Nästa start sker på varje heltimme. De löpare som misslyckas med att slutföra ett varv inom en timme kommer att avsluta tävlingen vid senast avklarat varv. Man måste ha klarat av minst ett varv för att vara med på resultatlistan. Löpare som kan fortsätta är delad etta varje varv. Vinnaren kommer att vara den sista löparen som slutför ett varv inom tidsfristen.
Källa: http://www.trosaultrabackyard.se/

What is a Backyard Ultra?
This is a different type of ultramarathon, where neither time nor distance is predetermined.
The race takes place on a 6706m loop starting at 11:00. The next start takes place on each hour. The runners failing to complete a lap within one hour will finish the race at the last completed lap. You must have completed at least one lap to be included in the results list. Runners that can continue are divided one every turn. The winner will be the last runner to complete a lap within the deadline.

Source: http://www.trosaultrabackyard.se/

I made a drawing inspired from last years race.


Anna

Advertisements

Who lives in the tree? Vem bor i trädet?

Found a nest in a tree. I wonder who lives there?

Fann ett fågelbo i en björk. Jag undrar vem som bor där. Får hålla koll och se om jag kan lista ut det.


Anna

Hälsorevolutionen Health revolution

Jag har läst Maria Borelius bok Hälsorevolutionen.
En ögonöppnare och en bra inspirationskälla till att öka funderingarna kring vad vi väljer att äta och vad de valen får för konsekvenser för vår hälsa.

Till vissa delar fick jag bekräftelse på att jag väljer klokt när det gäller viss typ av mat, men till andra delar fick boken mig att vakna upp och omedelbart försöka justera en del dåliga val och göra kloka val även där.

Jag gillar bokens gör-lite-som-det-passar-dig-pröva-dig-fram-inställning. Jag behöver inte huka för pekpinnar eller känna mig korkad för att jag fram till nu kanske gjort mindre kloka matval.

Jag fick inspiration att genast försöka förbättra mina mindre smarta val. Det gav resultat direkt de första testdagarna. Jag känner mig piggare när jag avstår så kallad inflammationsdrivande mat och instället väljer antiinflammatorisk mat. Det var inte heller särskilt svårt att justera “felen” eftersom jag till stor del redan väljer antiinflammatorisk kost utan att jag direkt visste om det.

Läs gärna boken om du vill veta mer och fånga upp inspiration till att tänka vidare på hur du själv kan påverka din hälsa.


I have read Maria Borelius’s book The Health Evolution. (I don’t know if it’s available in English. She lives in England but writes in Swedish)

An eye-opener and a good source of inspiration to increase the thoughts about what we choose to eat and what consequences that means for our health.

To some extent, I received confirmation that I choose wisely when it comes to some type of food, but in other parts, the book prompted me to wake up and immediately try to adjust some bad choices and make wiser choices.

I like the book’s do-it-just-as-it-fits-you. I do not need to duck for pointers or feel stupid because I have made less wise choices.

I was inspired to immediately try to improve my less smart choices. It noticed a difference day one. I feel more alert when I renounce so-called inflammatory food and instead select anti-inflammatory food. It was also not very difficult to adjust the “mistakes” because I often already choose anti-inflammatory diets without directly knowing it until now.

Please read the book if you want to know more and catch inspiration to think about how you by own actions can affect your health through food choices.

Anna

Crotchet Virka Pluto

I challenged myself. Crotchet Pluto with a pattern in Spanish. I’m Swedish with very little knowledge about Spanish language but a little more knowledge about crotchet techniques. I had a little help from google translate also.

I found the pattern over at http://amigurumies.blogspot.se/2013/09/baby-pluto.html.

You should try this. It’s fun 🙂

Jag utmanade mig själv. Virka Pluto utifrån ett mönster på spanska. Jag kan inte särskilt mycket spanska men vet ett och annat om virkning. Google translate hjälpte mig också aningen på traven.

Jag hittade mönstret hos http://amigurumies.blogspot.se/2013/09/baby-pluto.html

Testa ni också. Det är kul att virka 🙂
This is the result of my crotchet challenge. Så här ser resultatet av min utmaning ut.

Anna

Knossos by swo8 Blues Jazz from the album Efharisto in iTunes

How about some nice music and a trip to ancient Greece? Hop over to Leslies blog and leave comments in the original post. I think the music and the ancient art makes perfect combination/Anna

swo8

Back to Greece for an excursion into the amazing historical site of Knossos on the Island of Crete. 3:22 min.

View original post

Spring greetings from Sweden

Finally the Spring arrived. We think.

Spring sun makes beautiful colors. No more icky bad white stuff and the light is back 🙂

Anna

Liv 3.0 Life 3.0

Max Tegmark har skrivit ännu en mycket intressant bok. Liv 3.0.

Max Tegmark has written another very interesting book. Life 3.0.

I think we all should read that book. It’s important to all of us. It’s about how we can or can’t choose to deal with future development of AI.

Den här boken borde vi alla läsa. Den innehåller viktiga tankegångar krobg hur vi kan och inte kan hantera framtidens utveckling av AI.


It’s a mind travel through the possibilities of AI and how mankind fits in a future AI world or even universe.

Vi får följa med på en tankeresa kring möjligheterna med AI och hur vi människor kan anpassa oss efter en värld eller till och med ett universum med AI.

Reading that book gave me lots of thoughts I couldn’t imagine that I had about AI before.

Bokens innehåll öppnade många nya tankegångar kring AI som jag inte hade fått utan att läsa boken.

Read the book! That’s all I can say. Your future can depend on how we together develop AI.

Läs boken! Din framtid beror på hur vi tillsammans utvecklar AI.

You can also read more at Future of Life Institut

Anna

Soon tulip season in the garden

Anna

Water color winter

Found an old painting I did twenty years ago.


Anna

Who wants an alarm clock like this?


I like my work, but Monday mornings….well it would be nice with this kind of alarm clock sometimes 🙂

Anna

A bird at the nest

I will never grow up, so chalk crayons on a piece of rock will always be fun for me.

This time I drew a bird and a nest. Many birds are busy right now with watching over their eggs.


This bird has the nest high up in a tree. Maybe it’s a whitetailed eagle.

Anna

No 34 drawing in my goals for 2018

We’re still in a spaceship lost in space. One man worship the female pilot. Here nails glows like lamps he says in the poem I’m getting inspiration from to this drawing.

It’s a bad photo of the drawing, but I hope you can se something anyway.


Anna

19:40 in April

Lights coming back. That means Spring.


How does it look like over at your place in the evening? Is it light or dark?

Anna

Ladybird on my doorstep 

The first ladybird of the year. At least the first I have seen this Spring.

As a kid I thought they were fantastic beautiful little fairy tale creatures. 

As a grown up I know they can be millions and then they are not fun at all.

In Swedish we call them KeyMaiden in a direct translation. Nyckelpiga in Swedish.


Anna