Vad vill du sätta ditt namn under? What do you want to put your name under?

Jag hittade ett av mina inlägg från förra året om Trosas utveckling, som jag inser gäller ännu. Om du inte har läst det förut kan jag rekommendera att läsa om du är intresserad av Trosas utvecklingsfrågor. vill du vara med att påverka utvecklingen i en mer skonsam inriktning än den Trosas politiker har tänk sig kan du eposta till informationtrosa@gmail.com om du vill ha mer information om Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

I found an old post from last year about the grandiose development our politicians have in mind for the muncipality Trosa. If you didn’t read it then, you might wanna read it now. English text you find below the swedish.

Vad vill du sätta ditt namn under?

What do you want to put your name under?
(english version below the swedish text)

Trosa kommun var tidigare en ekokommun av rang där vi värnade om naturområden, skyddade åkermark från byggnation och drog stor turistnytta av den småskaliga idylliska bebyggelsen. Vi byggde våtmarker och planerade för ett av landets mest moderna reningsverk.

Men någonstans på vägen slog det slint i politikernas huvuden. Helt plötsligt bestämde man sig för att strunta i den positiva utvecklingen mot ett modernt hållbart samhälle. Man började bygga monument av sig själva i stället.

Man började drömma om hur mycket större Trosa kommun skulle kunna bli. Inte till ytan utan genom ökad folkmängd och utbredning av bostadsområden. Att man behövde ta naturmark och åkermark i anspråk för sina storslagna planer brydde man sig inte ett dugg om. Politikerna upptäckte nämligen att man kunde säga en sak och göra en annan.
De upptäckte att de själva inte behövde lyssna alls på vad invånarna sade. De upptäckte också att invånarna lyssnade på vad politikerna sade och struntade i att se vad de gjorde. Ett alldeles lysande fenomen ansåg politikerna. Nu kan vi göra precis vad vi vill, bara vi talar om något helt annat, så kommer allt gå enligt planerna.

Att behöva slösa pengar på ett nytt modernt reningsverk, som hade givit eko även utanför landets gränser, ansåg politikerna vara helt onödigt. De ville lägga en kabel till Himmerfjärdsverket i stället. Vips skrinlägger man planerna på ett nytt reningsverk och nödreparerar det gamla reningsverket och breddar det man inte klarar av att ta emot och säger att det gamla reningsverket kommer att hålla minst tio år till trots att man samtidigt säger att kommunen ska växa kraftigt i invånarantal.

Men den sorgliga historien om politikerna som fått hybris slutar inte där. Nu har man fått för sig att man ska bygga en stor väg genom ett kulturlandskap, som lockat folk till trakten sedan urminnes tider. Man vill införa mer buller i kommunen, mindre natur och ännu mer hus och bilar. Men detta säger inte politikerna. De säger istället att de vill avlasta tätorten från trafik.

Invånarna ser ut att länge ha gått på denna motsägelse. Om man bygger en ny väg och dessutom bygger massor med nya hus och inte redovisar en endaste liten plan för ökat kollektivresande. Hur kan man då påvisa att trafikbelastningen kommer att minska? Trosa har ingen passagetrafik. De som åker bil inne i tätort ska till tätorten och ingen annanstans. Invånarna och besökarna kommer knappast att ställa bilen vid den nya vägen utanför tätort och gå flera kilometer in till tätort, eller?

Svar på fem lögner om Trosa förbifart:

1. Trafiken i tätort kommer inte att minska. Den kommer att öka.

2. Trosas ekonomi kommer inte att stärkas. Förbifarten beräknas kosta 100 miljoner och därmed öka kommunens skuldbörda, som redan är överbelastad.

3. Naturen kommer att ta stor skada. Stora områden i Hungaskogen och Trosaåns dalgång kommer att bullerstöras och kommer man från Trosahållet kommer man behöva korsa ett minst 25 meter brett vägområde för att komma vidare ut till eventuellt fortfarande tyst natur.

4. Trosas turism kommer att påverkas negativt. Med allt större intrång i orörd natur och allt större utarmning av småskaligheten kommer Trosas tidigare attraktivitet inte längre vägleda turister att besöka Trosa.

5. Förbifarten är inte enda vägen till utveckling av Trosa kommun.
Om man upplever att Trosa tätort har trafikproblem går det att finna mängder av småskaliga lösningar i stället för en stor naturförstörande förbifart, som ändå inte kommer att lösa eventuella problem i tätort. Politikerna har med sin nuvarande trafikplanering i tätort själva skapat trafikproblem. Med smartare trafikplan för tätort behövs inte förbifarten.

Vill du vara med att påverka utvecklingen i Trosa kommun i den riktning, som ekokommunen tog före vändningen mot avveckling av småstaden kan du läsa mer på:

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Utveckla Trosa utan Förbifart – namninsamling | Trosabygden omfattar: http://trosa.naturskyddsforeningen.se/narnatur/forbifart-trosa-fel-vag-for-trosa-kommun/

Du behöver inte bo i Trosa kommun för att skriva under namnlistan mot förbifarten. Alla kan skriva under på en utveckling av Trosa utan förbifart.

Läs fler inlägg om förbifarten/infarten här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

köper vi grisen i säcken?

köper vi grisen i säcken?

I live in a town called Trosa. About ten years ago we had a brilliant future of eco-living development. But then something happened with our politicians. They became airheads and decided not to fullfill our eco-living plans.

They want to build a big loud road through our landscape though we don´t need it at all. But they say one thing and do another thing. So lots of people think that the politicians are right cause they listen to politicians instead of see what they are about to do with our town.

Our town were during many years a very popular tourist place. People come from all over the world to visit our little town. They still do, but not as much as before. Many of our little city qualities has disappeared lately.

If you want to be able to visit Trosa Sweden some day, and see our little town and our beutiful nature you can visit this facebook page and like it. It´s in Swedish, but maybe you can translate it somehow. I’m not on FB, so I don´t know how that FB thing works.

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook (develop Trosa without the big f***ing road!)
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Anna

från Trosakrönika Förbifart Trosa

från Trosakrönika Förbifart Trosa

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

Green tree

Very simple drawing done in a sketch program on an old phone. It was hard to see the screen in the sun, so it’s not a great drawing, just a bit of fun playing with colors and different brushtypes. The grass was supposed to be green, but now I see it’s almost yellow. Well it’s Swedish summer grass this year. Very little rain has made the grass yellow instead of green.


Anna

We are now over…

…2000 followers of this blog


That’s fantasy numbers for me. It’s all your doing. By sharing my posts, comment and like my posts and interact in every other way in the blogginf sphere you made those numbers. I’m not on any other social media, so it’s your sharing and interacting that draw new readers and followers to this blog. I just write the posts and try to interact with you as often as I can. It’s time consuming but very fun and delightful. Thank you all for being here 🙂

You are all stars in the blogging universe 

How did you find my blog and how do we find your blog? 

Leave your link in the comments if you want new readers to your blog 🙂

Anna

Wroom or Thunk?

That’s the question that pops up in my head when I read Dannys post and Jims post.

Is it all about speed? Or should we slow down and look up?

Check out their posts and then you get why I did this drawing.


Very often the comments from you five me drawing ideas when it starts to get weird or funny.

Like this from Jims post.


Anna

Moving South


When you start to hear the special Fall sound in the air and then look up in the sky where the sound come from you will see a bunch of grey geese moving south this time of year in Sweden.

Så här års kommer du att höra tydliga ljud ifrån skyn. Tittar du upp kommer du troligtvis skåda källan till ljudet. Grågäss som flyttar söderut.

Can you see the formation the geese makes in this drawing? If you see the drawing from long distance the formation should appear 🙂

Anna

European green woodpecker – Gröngöling


I saw this bird flying in the woods today. It’s a very quick drawing, so it’s not a great one.

I couldn’t catch it on camera, the bird was too fast for me.

The green woodpecker is protected and on the red list of endangered species in Sweden. The bird lives in the Tureholm peninsula as all the other animals I’ve shown photos and drawings of lately.

I hope you don’t get bored with all my animal and save Trosa nature talking 🙂

Anna

Take a nap

I found an old drawing from last year.

Naps can do wonder 🙂

Anna

Gråbo – Mugwort


It may be a beautiful plant but for those with allergies it’s not a nice plant.

I don’t usually react on the pollen from Gråbo/Mugwort, but this year for some unknown reason I do. It’s like Springtime all over again for me. Hmfr…/:|

But it probably get better soon. It isn’t a cold and that’s positive 🙂

By the way, learn a Swedish word. Pollen is pollen in Swedish too! So now you know one more Swedish word 😉

Anna

Thanks Leslie!

The other day Leslie promised to send some rain over here. And she did 🙂

Finally we got rain that was measurable 


Before that we could count the drops that came down this Summer.

This little friend is obviously very happy over the rain. Haven’t seen escargot this summer at all. Nice that they’re back 🙂


And one of my favorite rain paintings. Sold to a lady in Denmark couple of years ago.

Anna

Narc radar part 3

If you spot narcissists near you. Go as far away as you can from such people.

You never win over them and you never get rid of them as long as you are in their sight.

I wish I could say this to all narcs:


Or in Swedish


The problem with that wish is that they would turn the words against you and say you’re the one who should listen to those words. They know your words hit them exactly where they should, but they would never ever admit it.

I have some training in spotting narcs after many years of dealing with such people. With more experience it’s easier to spot them fast. So nowadays I go like this when I’m up against them:


They are shallow people and act like someone else all the time and all they can talk about is themselves. It’s always someone elses fault and they are experts at everything. At least they think so. Most things they say end up with they expect you to solve their problems. Their problems never ends.

If you turn against narcs they have a horde of sheeps that always come to their rescue. I never understood why people want to help shallow people that will never ever give you something in return.


The narc makes you believe you are very important to them. They can’t manage without you, they say. Well they can and they will the day they find out you are no longer useful to them.

They take control over you like this:

The tiny little person they are uses their big shadow to make you belive you are a very little person. But the truth is you are much bigger as a person than the narc shadow say. In fact you are a much bigger person than that sad little narc who is trying to make you smaller than you really are.

So, you are great just the way you are. Never forget that. That goes for narcs too. But they will never believe that about themselves, so they will never show the real person inside them for anyone. Kind of sad really. They will use all their energy on acting as someone else and constantly create problems for everyone that comes near them. They could use that energy for good things, but they will never do that. 

But never mind them. As I said:


That’s actually the best way to fight narcissists. To believe you are pefect just the way you are. They don’t like people with high self esteem. They go for the week ones. They are more easy to control.

Good luck with your narc spotting 😉

Anna

Who are you when there’s a crack to fix?


Are you among those who point finger at the one who tells about the crack?

Are you the one who try to find out how to fix it?

Are you the one who tells about the crack?

I know I am the one who tells about the crack. Check this post out about How sea nature in Trosa no longer is protected by the authorities that should protect it.


Are you among those who think it’s ok to not follow the rules and sell out nature protection?

If you are one of those who wants to help enlighten people about what’s going on in nature protection authorities in my area, you can visit the fb page itrosa.se and give this 


a like if you like 🙂

If you’re not on fb like me, then you can find other ways to support our struggle for nature.

Anna

Cake week starts today in Sweden

…at least I call it Cake week.

The official name is Womens week or Ladies week. The week starts with the namesday of Fredrik, then follows six days with womens namedays.

One tradition this week is to make cakes for each and every one of the names.


Another tradition this week is that it often seems to be a really rainy week. That’s not going to happen this year I think, even if I hope we get some rain. The blueberries and the mushrooms need rain to grow.

So, this week everyone is allow to eat and bake cake I say 🙂

Burn calories another week.

Anna

Sharing is caring…

…for saving nature.

My recent post about Save Trosa nature has spread to the fb page Mötesplats 0156.

If you’re on fb and want to support the Save Trosa nature movement, please visit the fb page and leave a like or even a comment. 


If we’re many we can win over politicians that thinks money that goes to one big landowner’s pocket is more important than to preserve nature that everyone has access too. 

AnnaDärför vill vi spara naturen i Trosa – Why we want to save Trosa nature


Så här funkar allemansrätten – how right of public access works

En del på ja-till-förbifarts-sidan säger att exploateringen är bra eftersom det gör det möjligt för fler att bo nära naturen. Jag har svårt att få resonemanget att gå ihop av två orsaker.

Om vi bebygger naturen finns den inte längre kvar. Exploateringen innebär alltså inte framtida naturnära boende. Om vi bebygger natur som idag är tillgänglig för alla enligt allemansrätten minskar vi ju i själva verket tillgången för många att vistas naturnära.

Allemansrätten är en av de bästa rättigheterna vi har. Den öppnar för alla att uppleva naturen när som helst alla dagar om året. Både fattig och rik har samma tillgång till naturen. Ingen behöver äga egen mark för att få vistas där. För varje kvadratmeter vi tillåter till exploatering förlorar vi naturtillgänglighet för alla till förmån för några få.

Så länge naturen är orörd tillhör den alla, när vi exploaterar den tillhör den bara några få. Därför kämpar jag för att alla ska ha fortsatt tillgång till Hungaskogen och Tureholmshalvön i stället för några få.

Some people on the yes-to-new-big-road-side says we should exploit the nature so more people can live near nature. I don’t really get how they think. If we build away nature, there is no nature to live near. If we exploit nature fewer people get access to nature.

In Sweden we have the most beautiful right. The right of public access to nature. That means everyone can visit nature whenever they like all year around. The right comes with the responsibility to take good care of nature and not hurt anything in nature. You are allowed to pick berries and mushrooms. This right means you don’t have to own land by yourself to get out in nature. You can be the poorest person in the world and still have access to nature. You can have zillions of money and also have access to nature without owning land.

This is a right worth fighting for. When we exploit nature the right of public access ends. We can no more visit the nature that was. Only the person who buys the land have access to it.

So when I say Save Trosa nature I fight for everyone’s right to visit Trosa nature in future too.

It’s a big difference between theoretical access for billions of people and only a few house owners.
But you’re smart people so you probably already figured this out 🙂

Anna

Narc radar part 2

It’s not always easy to spot the narcissistic persons, but there are clues to learn. If you have met narcissistic persons you will know what I’m talking about. If you have learn to recognise them check out this


Their feet always points in a direction away from you. If they cannot find any use for you they will find another victim to use for their purposes.

They use big words both when they act nice and evil. Nothing of what they tell you is true. They never tell the truth so you don’t even have to think of what’s true or not. It’s all acting and constantly shifting direction.

If they say something about you they talk about them selves, but they claim it’s you they talk about. 

They are expert at finding your weaknesses and if you’re the least unconfident in something, they will use that insecureness against you.

So, trust your inner self and don’t ever listen to the narcs and think they tell the truth about you. They always speak about themselves. They don’t know anything else but themselves. They are just acting when they interact with other people. They are shell people and they’re all totally empty inside. No, they can not be cured. They are what they are.

Anna