Digital paintings

Free as a bird – Fri som en fågel

Free as a bird - Fri som en fågel Today I saw a flying human being over the roof tops. Idag såg jag en flygande människa ovanför takåsarna. Freedom feeling or scareness? Frihetskänsla eller skräckkänsla? Anna

Challenges, Digital paintings

Pieces of time cake

Imagine time as a cake. How does your dream time cake look like? Is it possible to make the perfect cake for life? Tänk dig tiden som en tårta. Hur ser din drömtårta ut? Går det att göra drn perfekta livstårtan? Anna

Challenges, Digital paintings

Life candle – Livets ljus

Livets ljus - Life candle Hur låter du ditt liv lysa?How do you light upp your life? Tänder du en veke och väntar med de andra?Do you light up one part first and wait with the others? Tänder du fler vekar samtidigt för att livet ska skina ordentligt?Do you light up more than one part… Continue reading Life candle – Livets ljus

Digital paintings

Three cats – Tre katter

Three cats - Tre katter Sketchbook drawing. Three cats popped up in my mind and I thougt it was nice with three cats looking at sunrise. I hope we are heading for a good year all of us. Things can only get better. But we have to start with our selves. Sketchbook-teckning. Tre katter kom… Continue reading Three cats – Tre katter

Digital paintings, drawings, Monotypi, oil paintings, Pastel paintings

Sailboats – segelbåtar

What can I say - I like sailboats obviously I think when I go through my paintings through the years. Vad kan jag säga - jag gillar uppenbarligen segelbåtar tänker jag när jag ser gamla målningar och teckningar bakåt i tiden. Maybe it has to do wit my love for archipelago that began at the… Continue reading Sailboats – segelbåtar

Digital paintings, Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Klokt beslut – wise decision

Någon har svingat en trollstav över Trosas politiker, som vaknat upp och insett att projekt Infart Västra Trosa kommer att medföra för stora kostnader i förhållande till nyttan. De har därför tillsammans med Trafikverket kommit överens om att avbryta projektet. Believe it or not. Our politicians have come to their senses and will not proceed… Continue reading Klokt beslut – wise decision

Could this work? Save the planet things, Digital paintings, drawings, Nature miracles, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Trees can help us – Träd kan hjälpa oss

This film about trees are very interesting. I don't know if it's possible to watch outside Sweden though. Den här filmen om träd ger inspiration att plantera träd och göra dem till våra hjälpbredor att förbättra våra chanser att klara klimatförändringarna. https://www.svtplay.se/video/30869842/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-tradens-superkrafter I like trees a lot for many reasons. Jag gillar träd och skogar… Continue reading Trees can help us – Träd kan hjälpa oss

Digital paintings, drawings

To fast for me! För snabb för mig!

Old drawing but still true 🙂 Gammal teckning men fortfarande sann. Have a great start of a new week. Ha en bra start på nya veckan. Anna

Digital paintings, Words Ord

Reson

Happy new year! Gott nytt år! May this year be a year of reson/reason. Må detta år gå i tecken av reson. We can all be part of making word peace by starting near ourselves. Vi kan alla delta i ansträngningen att nå världsfred genom att starta i vår närhet. Todays word that popped up… Continue reading Reson

Challenges, Digital paintings

Wishful thinking? Önsketänkande?

What do you think? Vad tänker du? Anna

Digital paintings, Music inspiration

Be that light – var det ljuset :)

Be that light that we all need to hang in there until we see light in the tunnel. Var det ljuset vi alla behöver för att hålla ut tills vi ser ljuset i tunneln. Besides the C-times we have other dark times in Sweden this time of year. Sun goes up at 7:45-ish and down… Continue reading Be that light – var det ljuset 🙂

Digital paintings

Cake week – tårtvecka 2020

Rerun from 2019. Reprisinlägg från 2019. Cake week starts this week in Sweden or womens week that most people like to call it. Nu börjar tårtveckan eller som de flesta kanske kallar den, fruntimmersveckan. One cake for each name day. En tårta för varje namnsdag. So bake seven different cake for seven days. Så baka… Continue reading Cake week – tårtvecka 2020

Books, Digital paintings, drawings

Trädbok – book about trees :)

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, Mikael Karlsson Jag har läst boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Att läsa den lärde mig att skogsfrågorna har aspekter som förtjänar uppmärksamhet i nivå med de vi läser om nästan dagligen. Boken berättar om en skogsförvaltningsmetod som tjänar både skogsägarens önskemål om avkastning… Continue reading Trädbok – book about trees 🙂

Digital paintings, Nature miracles

First Magnolia bloom 2020 – Magnolian blommar 2020

First Magnolia bloom 2020 Första magnoliablommorna 2020 Första magnoliablommorna har slagit ut för i år. Vilken lycka att få se dem. Magnolia happiness to see first blooming. It's Spring over here now for sure 🙂 Anna

Digital paintings, drawings, Nature miracles

Wagtail arrived – Sädesärlorna har anlänt

A sure Spring sign, the wagtails arriving. Ett säkert vårtecken, sädersärlornas ankomst. Ha en underbar start på nya veckan! Have a wonderful new week start! Anna