Hälsorevolutionen Health revolution

Jag har läst Maria Borelius bok Hälsorevolutionen.
En ögonöppnare och en bra inspirationskälla till att öka funderingarna kring vad vi väljer att äta och vad de valen får för konsekvenser för vår hälsa.

Till vissa delar fick jag bekräftelse på att jag väljer klokt när det gäller viss typ av mat, men till andra delar fick boken mig att vakna upp och omedelbart försöka justera en del dåliga val och göra kloka val även där.

Jag gillar bokens gör-lite-som-det-passar-dig-pröva-dig-fram-inställning. Jag behöver inte huka för pekpinnar eller känna mig korkad för att jag fram till nu kanske gjort mindre kloka matval.

Jag fick inspiration att genast försöka förbättra mina mindre smarta val. Det gav resultat direkt de första testdagarna. Jag känner mig piggare när jag avstår så kallad inflammationsdrivande mat och instället väljer antiinflammatorisk mat. Det var inte heller särskilt svårt att justera “felen” eftersom jag till stor del redan väljer antiinflammatorisk kost utan att jag direkt visste om det.

Läs gärna boken om du vill veta mer och fånga upp inspiration till att tänka vidare på hur du själv kan påverka din hälsa.


I have read Maria Borelius’s book The Health Evolution. (I don’t know if it’s available in English. She lives in England but writes in Swedish)

An eye-opener and a good source of inspiration to increase the thoughts about what we choose to eat and what consequences that means for our health.

To some extent, I received confirmation that I choose wisely when it comes to some type of food, but in other parts, the book prompted me to wake up and immediately try to adjust some bad choices and make wiser choices.

I like the book’s do-it-just-as-it-fits-you. I do not need to duck for pointers or feel stupid because I have made less wise choices.

I was inspired to immediately try to improve my less smart choices. It noticed a difference day one. I feel more alert when I renounce so-called inflammatory food and instead select anti-inflammatory food. It was also not very difficult to adjust the “mistakes” because I often already choose anti-inflammatory diets without directly knowing it until now.

Please read the book if you want to know more and catch inspiration to think about how you by own actions can affect your health through food choices.

Anna

Advertisements

Crotchet Virka Pluto

I challenged myself. Crotchet Pluto with a pattern in Spanish. I’m Swedish with very little knowledge about Spanish language but a little more knowledge about crotchet techniques. I had a little help from google translate also.

I found the pattern over at http://amigurumies.blogspot.se/2013/09/baby-pluto.html.

You should try this. It’s fun 🙂

Jag utmanade mig själv. Virka Pluto utifrån ett mönster på spanska. Jag kan inte särskilt mycket spanska men vet ett och annat om virkning. Google translate hjälpte mig också aningen på traven.

Jag hittade mönstret hos http://amigurumies.blogspot.se/2013/09/baby-pluto.html

Testa ni också. Det är kul att virka 🙂
This is the result of my crotchet challenge. Så här ser resultatet av min utmaning ut.

Anna

Liv 3.0 Life 3.0

Max Tegmark har skrivit ännu en mycket intressant bok. Liv 3.0.

Max Tegmark has written another very interesting book. Life 3.0.

I think we all should read that book. It’s important to all of us. It’s about how we can or can’t choose to deal with future development of AI.

Den här boken borde vi alla läsa. Den innehåller viktiga tankegångar krobg hur vi kan och inte kan hantera framtidens utveckling av AI.


It’s a mind travel through the possibilities of AI and how mankind fits in a future AI world or even universe.

Vi får följa med på en tankeresa kring möjligheterna med AI och hur vi människor kan anpassa oss efter en värld eller till och med ett universum med AI.

Reading that book gave me lots of thoughts I couldn’t imagine that I had about AI before.

Bokens innehåll öppnade många nya tankegångar kring AI som jag inte hade fått utan att läsa boken.

Read the book! That’s all I can say. Your future can depend on how we together develop AI.

Läs boken! Din framtid beror på hur vi tillsammans utvecklar AI.

You can also read more at Future of Life Institut

Anna

No 34 drawing in my goals for 2018

We’re still in a spaceship lost in space. One man worship the female pilot. Here nails glows like lamps he says in the poem I’m getting inspiration from to this drawing.

It’s a bad photo of the drawing, but I hope you can se something anyway.


Anna

End Emission Era!

Do you want to participate in the one true challenge of this generation?

To end emission era 

And not only that

You will then also participate in Beginning of the Earth ReBirth Era

Wouldn’t that be nice if we all give it a try to end our own emissions?

Together we could make a change.

One little Ant alone can’t build an anthill, but millions of ants can build huge anthills.

So, one little human being can’t end emission era alone, but millions of human beings together can end emission era.

If you don’t know how you can make a difference, check out the questions at Climate acoount and find out how your carbon footprint looks like and what you can do to improve your footprint.

I’m not saying we will succeed in a day or two, but maybe we can start something that next generation will be thankful for that we did.

This is the drawing that started my thoughts and the challenge above. Feel free to share it as long as you do it in the meaning to spread the challenge.


Anna

Weekend WP pub open!


Here we all meet, as we are, in peace. You drink as much as you want, you will never get drunk or unfriendly. We all meet here to have a nice chat with eachother. If you want some music you can paste a videolink in the comments. If you want something to drink and/or eat, just let the bar know what you wish. You will get it.

This is the pub of our dreams. Enjoy and stay as long as you like. Leave comments if you like to talk and if you don’t, just follow along as a silent reader. You are all welcome.

Let’s start the weekend now!

I begin with wishing a song from Nils Landgren funk unit. Finish what we started.

Welcome to the pub of our dreams, the World Peace pub 🙂

Anna

No 33 drawing in my goals for 2018

The discovery of answers to the central memorybank in the spaceship lost in space was not that clear as it seemed to be at first. The technician see the key, but only through walls in a mirror world. The memory loss is like a fire burned out. The mind power is bleeding.


Anna

No 32 drawing in my goals for 2018

The technician in the space poem about a spaceship lost in space after leaving earth with thousands and thousands of people tells about the aha moment when he thougt he saw how the universal memory bank worked before it blew up in an explosion. He transformed to a space and eye in madness. Rising from the cell he was locked in with the female pilot.

He hears the people in the big hall laugh of joy.

So now I got some more drawimgs to do. The total amount would be 103 if I reach my goal.

Anna

Klimatdeklaration Carbon footprint

På svt går just nu en klimatserie Storuman forever, med utmaning till oss alla att påverka våra utsläpp neråt. I programmet använder de en klimatdeklaration.

In Swedish television there a climat changing challenge program going on. The two champion sport athletes Heidi Andersson and Björn Ferry challenge us all to decrease our carbon footprint.


Den finns på klimatkontot.se att fylla i. Kolla om du behöver göra något åt din andel av utsläppen.


At climate acount you can check out how big your carbon footprint is.


I landed at 4,3 tons.
What’s your carbon footprint look like?

Hur ser din andel av utsläppen ut?

I’m bad at recycling garbage. I’m good in transport because I don’t fly or go very far at all from home. I don’t throw away much food, I eat it. I don’t buy new technology stuff very often (my ipad is from 2011 and my cellphone is from 2010 and so on). I don’t buy much new clothes. But I’m sure I could use my bike instead of using a car more often. 

Jag skulle kunna förbättra sopsorteringen och säkerligen ta cykeln istället för att åka bil några fler gånger om året. Jag flyger aldrig och åker inte några långa sträckor annars heller särskilt ofta. Jag köper inte elektroniska prylar särskilt ofta. Min telefon och padda är från 2010-2011 t ex. Jag köper inte massor av nya kläder utan använder det jag har och lagar när det går sönder. 

Anna

Infart Västra Trosa till HFD – News from Save Trosa nature

Hos nättidningen itrosa.se kan du just nu läsa en artikel om hur över hundra fastighetsägare tagit ett ärende om Infart Västra Trosa till högsta förvaltningsdomstolen. För att komma hela vägen krävs prövningstillstånd och det har domstolen ännu inte meddelat.

Hela överklagandet går att läsa här:
https://trosainformation.files.wordpress.com/2018/03/final-utan-180217-c3b6verklagande-hc3b6gsta-fc3b6rv-domstol.pdf

Vill du veta mer om planerna kring Infart Västra Trosa kan du besöka Vägval Trosa.

Hela resan fram till begäran om prövningstillstånd tog sin början här:
Låt örnen flyga – Where eagles fly

Hör gärna av till informationtrosa@gmail.com om du också vill hjälpa till att påverka Trosas utveckling i en mer klimatvänlig riktning där naturen och ren luft får större utrymme. Dit kan du också höra av dig om du vill veta mer om arbetet att medverka till en mer klimatsmart utveckling av Trosa.


Save Trosa nature movement is on the local news on the net at itrosa.se. It’s about a group of people that wants to save Trosa nature. They have appealed to the Supreme Administrative Court and now waits for a permit that says the court will take on the issue or not.

It all started with this Where eagles fly
And after that every authority instance has refused to take on the big question – is building a new big road and a big exploitation of nature land wise according to the climate change’s issues? They just say this is not our table!

It’s embarrassing for Sweden authorities I say. How can we save climate when our authorities doesn’t want to?

Anna

No 31 drawing in my goals for 2018

The plot thickens. The spaceship passengers now seems to be ruled by a dictator that blames a few people for the memories central destroyment. They have to hide deep down in the spaceship. They try to explain their innocence by inventing every kind of language they can think of to make the angry mass understand, but it is like blind-man’s-buff.

In their room deep down in spacehip they try sending their messages with the language of trees and plants, but that’s doesn’t seems to help either. They see it all so clear but cannot make the angy masses and the dictator to understand anyway.


I can’t wait to read the next verse of this exciting poem that I get the inspiration to my drawings from. It’s a dark story about mankind, but very important if we ever learn from it and do different than they do in the poem.

Do you have a challenge for your self?

This series of drawings is my challenge. So far I made 31 out of 103 drawings, so I have a bit left before I reach the goal 😉

Anna

Spring and the Summer

Jim gave me this video as an answer in a talk at his blog.

So I answered with this one

That means the Spring/Summer song search is on.

If you have a Spring or Summer song you like to share. Leave the link in the comments. I bet Leslie have a Spring song. She always have songs for everything. Art in any form often have a piece for everything. That’s the beauty of art.

Maybe Spring will come soon then. But not all of waiting for Spring. That’s northern hemisphere right? What about you in the south? Do you wait for Autumn or how does it work?

Anna


Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden.
#vimåsteprata
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

Det uppropet fick mig att skriva följande text:

Om du svarar ja på följande fråga…

1. Tillhör du en av dem som tror på demokratin som det bästa, men kanske också det svåraste styrelseskicket?

…då kan du mycket väl vara en av de som dagligen begår demokratibrott utan att ens tänka på att du faktiskt gör det.


I fjärde upplagan av Medborgarboken står att läsa om demokratins sex grundvalar:

1. Rättsäkerhet
2. Rösträtt
3. Tros-, yttrande- och tryckfrihet
4. Församlings- och föreningsfrihet
5. Näringsfrihet
6. Rätt till utbildning

Kanske håller du med om dessa demokratins grundvalar och till och med utger dig för att försvara dem dagligen.

Men tänk om just du utan att tänka på det bryter mot dessa grundprinciper. Tänk ännu värre, om du bryter dem medvetet och fortfarande hävdar att du står upp för demokratin. Tänk om du halvt medvetet och halv omedvetet begår demokratibrott genom att någon gång då och då se genom fingrarna några enstaka gånger, som du sedan tappar räkningen på. Tänk om du då fortfarande försöker hävda att du försvarar demokratiska värden.

Hur många gånger kan vi helt vanliga medborgare begå demokratibrott utan att känna av några negativa konsekvenser av det?

Handen på hjärtat:

Har du som politiker någongång stönat över plikten att diarieföra handlingar, som av dig uppfattas som besvärande för dina ädla mål och syften? Har du tvingat tjänstemännen, som är satta att förvalta offentlighetsprincipen, att lägga handlingarna åt sidan?
Varje gång du gör det begår du ett demokratibrott.

Har du som politiker inte haft tålamod att lyssna på hela det politiska spektrat i er beslutande församling utan istället försökt att skrämma motståndarna till tystnad eller helt enkelt bara kört över dem för att slippa höra kritik mot dina ädla mål och syften?
Då begår du också demokratibrott.

Har du som tjänsteman inom en myndighet någon gång själv brutit eller tvingats bryta mot offentlighetsprincipen eller mot andra lagar för att myndighetens måhända ädla agenda ska nå framgång oavsett om den följer lagen eller inte?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som myndighetstjänsteman någon gång tvingats eller själv valt att lämna oriktiga upplysningar till medborgare i syfte att dölja felaktiga beslut eller vägrat lämna ut offentliga handlingar trots att du vet att medborgare har rätt till korrekta upplysningar och att erhålla insyn i offentlig förvaltning?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare suckat över myndigheternas krångliga regelverk och ärendegångar och försökt påverka handläggare eller politiker att hoppa över de krångliga leden och gå rakt på sak, strunta i reglerna?
Då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare hotat, manipulerat eller mutat politiker och tjänstemän vid myndigheter för att få igenom dina storslagna planer, som tydligt bryter mot rådande lagstiftning?
Ja, då har du begått demokratibrott.

Har du som medborgare bevittnat några av ovanstående scenarion och misstänker demokratibrott, men valt att inte göra något åt det av olika orsaker. Ja, då kan du också ha begått demokratibrott.

Har du som medborgare blivit utsatt för några av ovanstående demokratibrott och försökt söka rättelse och på den vägen mötts av ännu fler demokratibrott, givit upp och slutat att anmäla misstanke om demokratibrott. Då kan du också ha begått demokratibrott.

Det är inte extremismverksamheter som utgör det största hotet mot demokratiska ordningar. Det är alla vi vanliga medborgare, som då och då får för oss att lämna de demokratiska grundvalarna därhän. Förmodligen inte av ondo utan av ren aningslöshet.

Demokratiska styrelseskick kräver mycket av varje medborgare. Låt oss visa för varandra att vi har den kompetens som krävs för att upprätthålla eller kanske till och med återupprätta de demokratiska grundvalarna i vår värld. Vi kallar oss ändå den mest intelligenta varelsen på jorden. Låt oss leva upp till det.

Tänk på detta nästa gång du väljer att se mellan fingrarna som politiker, myndighetstjänsteman eller som vanlig medborgare.

Vi måste alla hjälpas åt att försvara demokratin. Eller vill ni lämna över världen till era barn och barnbarn i något annat styrelseskick?

Partly Google translation of my Swedish words
#vimåsteprata (means #we have to talk)

Some Swedish people wants to talk about Sweden democracy and defend it.
https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad–vi-tanker-forsvara-den

That initiative made me write these words:

If you answer Yes on the following question …

1. Do you belong to the group of people on earth who believes in democracy as the best, but perhaps also the most difficult way to rule our world?

… then you may very well be one of those who commit demokratic crime daily without even thinking that you actually do it.

The fourth edition of the Citizens’ Book (a Swedish book from 1950´s) tells us about the six foundations of democracy:

1. Legal certainty
2. Voting rights
3. Freedom of belief, freedom of speech and freedom of the press
4. Assembly and association freedom
5. Freedom of trade
6. Right to education

Perhaps you agree with the foundations of these foundations and even act to defend them daily.

But what if you brake these basic principles without thinking. Think even worse, if you break them consciously and still claim to stand up for democracy. Consider half consciously and half unconsciously committing democratic crime by occasionally looking through your fingers a few times. Imagine if you still try to claim that you defend democratic values.

How many times can we all common citizens commit democratic crime without feeling any negative consequences?

Hand on heart:

Have you ever as politicians sigh over the duty to document actions that are perceived as inconvenient for your precious goals and purposes? Have you forced the officials, who are set to manage the publicity principle, to put the actions aside?
Each time you do so, you commit a democratic crime.

Have you, as a politician, not been patient in listening to the entire political spectrum of your deciding assembly but instead trying to scare your opponents to silence or simply ignore them to avoid criticizing your noble goals and purposes?
Then you also commit democratic crime.

Have you, as an official of an authority, ever broken or violated the public principle or against other laws in order for the authority’s worthy agenda to succeed, whether it is in compliance with the law or not?
Then you have committed a democratic crime.

Have you, as a civil servant, ever been forced or yourself chosen to give false information to citizens in order to conceal wrong decisions or refuse to file public documents even though you know that citizens are entitled to accurate information and to gain transparency in public administration?
Then you have committed a democratic crime.

As citizens, have you wined over the authorities’ complicated rules and cases and tried to influence officers or politicians to jump over the fences and go straight to the point, ignore the rules?
Then you have committed a democratic crime.

Have you threatened, manipulated, or gived money to politicians and government officials to get through your grand plans that clearly violate current legislation?
Yes, you have committed a democratic crime.

Have you witnessed some of the above scenarios as a citizen and suspect democratic crime, but chosed not to do anything about it for various reasons. Yes, you may also have committed a democratic crime.

If you have been subjected to some of the above democratic rituals and attempted to rectify and, on that road, have been met by more democratic violations, given up and stop reporting suspicions of democracy. Then you can also have committed a democratic crime.

It is not extremism that constitutes the greatest threat to democratic arrangements. It’s all we ordinary citizens, who occasionally leave the democratic bases. Probably not of evil but of pure ignorance.

Democratic governance demands a lot of every citizen. Let us show each other that we have the skills required to maintain or even restore the democratic foundations of our world. We still call us the most intelligent creature on earth. Let’s live up to it.

Think of this the next time you choose to look between your fingers as politicians, government officials or as regular citizens.

We must all help to defend democracy. Or do you want to leave the world to your children and grandchildren in any other way?

Anna

Crotchet Mat -virkad matta

Om du har mattrasor kan du virka en matta. Så här till exempel.

If you got some old fabric and cut them you can crochet a mat, like this.


It’s fun to crotchet mats. Det är roligt att virka mattor.

Anna