Challenges, Nature miracles, Photographs

2023 wishes – önskningar

Sunrise - soluppgång Önskningar inför 2023 Må ödmjukhetens medmänskliga elegans åter få övertaget mot brutalitetens gränslösa råhet. Må det goda samtalet meningsmotståndare emellan återta debattplanen från de grälande återvändsgrändarna. Må vi människor alla inse att samarbete är vägen fram till världsfred hur olika vi än tänker och lever. Minns att vi skadar oss själva när… Continue reading 2023 wishes – önskningar

Advertisement
Challenges, drawings

#inktober 31 – farm

I made it! 31 drawings in 31 days during October 2022. It was so long ago I took time to draw all inktober prompts. This was a fun drawing October year. Thanks for all your support along the way. Anna

Challenges, drawings

#inktober 30 – gear

Eye measurement - ögonmått Tomorrow it's the last prompt of #inktober classic 2022. Anna

Challenges, drawings

#inktober 29 – uh-oh

Does the C-19 virus knows the damage it has caused mankind? Will we ever hear a uh-oh from it? Anna

Challenges, drawings

#inktober 28 – camping

What's your idea of camping? Tomorrow it's uh-oh to draw. Tricky challenge but fun! Anna