Challenges

Öppet brev till alla ledare – Time’s up

Om du vill dela detta inlägg får du gärna göra det. Märk din delning med #timesup om du vill. Vill du göra en översättning till ett annat språk och dela det, gör det. Vi behöver alla hjälpa till att rädda vår planet. Att dela detta inlägg är en av många andra planetskötarsysslor. Bilden är fri… Continue reading Öppet brev till alla ledare – Time’s up

Advertisements
Challenges

Open letter to all Leaders – Time’s up

If you wanna spread this letter, you are welcome to share it worldwide. Tag it with #timesup if you want. If you want to make a translation of the text to other languages and share it, do it. We all have to help out saving our planet. This is one way among millions to help.… Continue reading Open letter to all Leaders – Time’s up

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Wanna be a role model? Vill du gå i täten?

Greta Thunberg spoke at Brillant minds conference in Stockholm. You can hear her speach here: Greta Thunberg talade på konferensen som Brillant minds arrangerade i Stockholm. Du kan höra talet här: https://www.youtube.com/watch?v=DQWMDWWYVz4 If you after those 8 minutes still thinks you can do nothing well then you're not the one who will take the lead.… Continue reading Wanna be a role model? Vill du gå i täten?

Challenges, Digital paintings, drawings

Do we sleep through climate changes?

Andy at Cityjackdaw commented my post We're in the same boat. That comment inspired me to do this drawing. The challenge back to Andy and the rest of you: write a poem or create something else if this drawing and Andys comment inspires you to do so. Is there still hope for us to wake… Continue reading Do we sleep through climate changes?

Challenges, drawings

Vi sitter i samma båt – we’re all in the same boat

One of our daily newspaper wrote about the report Climat related risks report. En av våra dagstidningar skrev om en rapport som handlar om klimatrelaterade risker. Worst case scenario - earth can collapse 2050. Värsta scenariot - världen kan kollapsa 2050. Millions and millions of people may have to move to safer places. Mångmiljontals människor… Continue reading Vi sitter i samma båt – we’re all in the same boat

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Så här bygger vi i Trosa kommun – not climate smart building in Trosa Sweden

Ni känner förmodligen igen detta tillvägagångssätt även från trakter ni känner till närmare. You probably know this way of building from your part of the world too. First a landowner see money in the beautiful nature thinking -oh many people want to live in a beautiful area like this. Först får en markägare för sig… Continue reading Så här bygger vi i Trosa kommun – not climate smart building in Trosa Sweden

Challenges, Nature miracles

They moved in! De har flyttat in!

Somekind of bugs moved in here in my bug hotels 🙂 I'm so excited. Några slags insekter har flyttat in i mina insektshotell. Väldigt spännande Anna

Challenges, drawings, Trosa is the place

TUB Trosa Ultra Backyard 2019

Friday evening, the day before the start. Fredag kväll. Dagen före start. It's that time of year again. Trosa ultra backyard starts tomorrow May 4 at 10.00 and the one who wins will probably run until Monday early morning. It's unbelievable how anyone can cope running that long both in kilometers and time. They run… Continue reading TUB Trosa Ultra Backyard 2019

Challenges

Bee nice – Rädda bina

We need the bees. You can help by building bee hotels. Read more here. Vi behöver bina. Du kan hjälpa till genom att bygga bihotell. Läs mer här. https://www.naturskyddsforeningen.se/raddabina/ I found a bee hotel at Solåkrabyn's shop. Jag hittade ett bihotell i Solåkrabyns butik. http://solakrabyn.se/butiken/ Jag har också gjort några själv och fler som gör… Continue reading Bee nice – Rädda bina

Challenges, Give away art Ge bortkonst

Give away art – Ge bortkonst

Watch out for this signs. Håll utkik efter dessa märken. I will give away art in further post. Jag kommer att ge bort konst i kommande inlägg. If you want the pictures I give away you just say so. Om du vill ha konsten jag ger bort säger du bara till. What's the catch? Vad… Continue reading Give away art – Ge bortkonst

Challenges

What is worth a goldstar – vad är värt en guldstjärna?

Do you remember the goldstars from school? Kommer ni ihåg guldstjärnorna från skolan? What kind of effort is worth a gold star do you think? Vilken insats borde få guldstjärna tycker du? I think world peace, common kindness and taking care people can have a gold star or two for an example. Jag kan tänka… Continue reading What is worth a goldstar – vad är värt en guldstjärna?

Challenges, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 30 2019

Whatever you're thinking of doing. Just do it. If it's legal of course 😉 Vad du än tänker att du borde göra. Bara gör. Om det är lagligt förstås 😉 Anna

Challenges

Give away art – Gebortkonst

What do you think about this idea? Vad tror ni om denna tanke? I have lots of my art left in my drawers and I'm not a good salesman. Jag har mycket av min konst kvar i mina gömmor och jag har inga försäljartalanger. What if I give away my art to people who wants… Continue reading Give away art – Gebortkonst

Challenges, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar February 25 2019

One line tree. Enlinjesträd. Hey! We could do a one line tree forest! Vi kan göra en enlinjeträds-skog! Make a one line tree. Show the drawing in one of your post on your blog. Leave a link in the comments to this post so we find your tree from here. Gör ett ett enlinjesträd. Visa… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar February 25 2019

Challenges, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 1 2019

You are at no 1 place. You can do whatever you want. Take the chance 🙂 Du står på första plats. Du kan göra vad du vill. Ta chansen 🙂 Gott nytt år! Happy new year! Anna