drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 22 2019

Last day of Easter holiday begins. It's been a good weekend. Sista dagen på påsken börjar. En bra påsk har jag haft. Anna

Advertisements
drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 20-21 2019

Tree relaxing. Avkoppling vid träd. Moon is up at five in the morning. Månklart vid femsnåret på morgonen. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 19 2019

Leslie told me about hot cross buns. I didn't know what it was, so I googled and found a recipe I tried. So today, Good Friday I will try them. Leslie berättade om hot cross buns. Jag visste inte vad det var, så jag googlade, fann ett recept som jag prövade. Idag på långfredagen ska… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar April 19 2019

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 18 2019

Is snake on the head a good or bad thing? En orm på huvudet. Bra eller dåligt? Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 16-17 2019

Regatta circle. Cirkelregatta. Way of life. Livets väg. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 15 2019

Spring tree. Vårträd. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 13 2019

Easter prep. Påskförberedelser. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 12 2019

Morning temp -5C afternoon temp +5C with a little help from the sun. Minus 5 C i morse och plus 5 på eftermiddagen med lite hjälp från solen. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 11 2019

Fantasy house. Fantasihus. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 9-10 2019

Wagtail and blackbird is here, but it's freezing outside anyway. We have Spring and Winter at the same time. Sädesärlan och koltrasten tyder på vår, men vi har iskallt väder ute. Vår och vinter samtidigt. Tree people. Trädmänniskor. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 8 2019

Maybe it is a matter of perspective. Kanske är det en fråga om perspektiv. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 7 2019

Good morning! Godmorgon! Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 6 2019

Tårta till alla idag från mig 🙂 cake for everyone from me today 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 5 2019

Have a wonderful day! Ha en underbar dag! Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar April 4 2019

How about that? Vad sägs om det? Anna