What if it was this easy…

Found an old drawing that still makes a good point I think.

Anna

Advertisements

Winter arrival- vinterns intåg

Been away from here because of winter arrival. That means time consuming snow shoveling. But snow shoveling also means exercise and fresh air. It all depends on how you see it. 

Vinterns intåg har stulit tid från bloggandet eftersom snön innebär några pass på “snögymet”. Det innebär ju motion och frisk luft, så allt beror på hur man ser på saker och ting.

Winter is beautiful but exhausting 🙂

Vintern erbjuder vackra landskap, men innebär också stor ansträngning 🙂


Winter in my neighborhood. Vinter i mitt kvarter.

Anna

Hare – Bunny

If you find it difficult to draw animals you can try what I did. I filled the fields with different patterns and made up a theme for the drawing. I saw a bunny with ears thet looked like feathers and that made me try if I could draw a bunny like this drawing. I didn’t know I could draw bunnies, but with this technique I could 🙂

Anna

Skarv – Cormorant 

Cormorants often dry their wings so I let clothes dry on the wings too 😉

Skarvar torkar ofta sina vingar, så jag lät hänga några kläder på vingarna och gjorde fjädermönster av klädnyporna 😉

Anna

Storslagna projekt

Jag hittade en gammal post som blir mer och mer aktuell för Trosas politiker som har drabbats av storhetsvansinne i alla möjliga frågor, men främst beslutet att stå fast vid att bygga en ny stor väg som inte behövs och som kommer att motverka de allt mer angelägna klimatmålen. Så jag postar denna serie igen. Anna

For English version, please visit the post

Warning of grand projects

En bildserie om små män som vill bli störst 🙂


Warning of grand projects!

An old post that’s getting closer to truth everyday when it comes to how politicians waste our money on useless projects, so I do a repost of it. Anna

How you do recognize grandiose projects that could harm you and your environment.

 

1. If something sounds too good to be true, it’s often NOT TRUE.

2. If the driving force behind the grand project seems to be in a rush decision. Be extremely vigilant.

3. If the project leaders don’t want to listen to the critics and trying to minimize them. Listen to the critics, NOT those who try to belittle them.

4. If the grandiose project leaders are trying to eliminate criticism by quell the voices of others, be very vigilant.

5. If project managers constantly denies adverse information with beautiful words only and no evidence, be extremely vigilant.

6. If anyone speaks beautiful about the grandiose project, but stumbles on the logic of the vision, be properly vigilant.

7. If the project’s great small men attempt to explain the economic situation in terms you don’t understand. Review and be vigilant.

8. If the small big men of the grand project sits on all chairs at the same time. Be totally critical.

9. If project management team says there’s no other options to a great future, and there fore rejects all alternatives. Be particular vigilant.

10. If the project seems to evade the decision paths, rename, or get documents that mysteriously disappear. Wake up from slumber. Be wide awake at what is happening.

11. Those, who drives grandiose projects. Always check how much risk they’re taking and how much of other people’s assets they’re playing with.

12. If a grandiose project have gone haywire and leaders still claim they’re right, then you can conclude that the project was too grandiose and led by little men who still want’s to be the biggest.

En svensk version av detta inlägg kan ni se på:

Varning för Storslagna projekt | TROSA-SPEGLINGAR

 

Anna 2015

Early digital drawing

Found an old piece of digital drawing from 2011.


I haven’t been around much here with you my friends in a couple of days. Hope to be back soon, but the so called real life takes very much time right now. 

Happy blogging and thanks for always being here whenever I’m here 🙂 

Anna

Don’t leave me…

…so soon


Do you feel like this?

Sunday rushing away from you despite the fact that you match perfectly together?

And the Monday character knocking on your shoulder waiting to get you into trouble that mess up the good peaceful feeling the Sunday gave you?

I’m a HSP, high sensitive person, so when Peaceful Sunday leave me and Monday knocks on my shoulder I get a bit unpeaceful. 

I like my work and I like all people that I get to meet those days even the trouble ones. But for a HSP it’s also exhausting. We experience five times more than “normal” people. So during one hour I collect impressions that others collect in five hours. The workdays are therefore long days and when I come home it takes many hours to regain peacefulness in my mind.

So Sunday night I take a deep breath and breath out when the weekend comes.

Känner du som på bilden när en fridfull söndag övergår till en måndag med allt vad en måndag kan innebära?

För högsensitiva personer, som t ex jag, innebär slutet på en söndag förberedelser för att rusta sig för en arbetsvecka. 

Jag gillar mitt arbete och alla personer jag kommer i kontakt med, även de trouble ones.  Men för en högsensitiv innebär dagar ute bland folk stora ansträngningar som kräver mycket energi. Vi upplever allt fem gånger så starkt som “normala” personer. Det innebär att vi under en timme samlar intryck som andra samlar på sig under fem timmar. Det tar därför många timmar att mentalt sortera alla dagens intryck och finna ro i själen och tanken igen.

Så på söndagkvällar tar jag ett djupt andetag och andas ut igen när helgen börjar.

This time I have a two weeks peacefulness work and freetime behind me, so this Monday will be a challenge. But it will also be nice to be back in ordinary days again.

Den här gången lämnar jag två veckors arbete/fritid-komboledighet bakom mig, så denna måndag kommer att ge ordentligt med utmaningar. Samtidigt brukar jag gilla att komma tillbaka till vanliga dagar igen.

What do you feel about Mondays?

Vad tycker du om måndagar?

Anna 

Stay cool 2018

I read Andys post 2018 and that made me think of this drawing when I read the word cool.

A little snow men and snow women  fun 🙂


Anna

If tomorrow never comes?

If you haven’t seen the movie Tomorrow, do it as soon as you can.

Om du ännu inte har sett filmen Tomorrow eller I morgon, som den heter på svenska, se den så snart du kan. 

The film gives hope, we can still save the planet and ourselves, but we have to do something now, starting with our selves and don’t wait for others to do something first. 

Filmen ger många tips på vad vi själva kan göra och inte bara sitta och vänta på att andra ska börja före oss.


The film team has traveled around the world and in every corner of the world people do things right and believe that a change of living still is possible. They started with themselves and then the friends tagged along.

Filmteamet reser jorden runt och hittar överallt människor som vågat ändra inriktning och därmed påverkar klimatet mer positivt än tidigare. Det är bara att bestämma sig. Imorgon, men helst redan idag. De förändringsmodiga människorna började med sig själva, sen hängde deras vänner med och förändringen växer i omfattning för varje dag.

It’s our change that makes difference. Don’t wait for politicins or big companies to make the first move. They won’t do that. It is us that have to start the change in many small steps. 

Det är vårt agerande som gör skillnad. Vänta inte på att politiker eller stora företag ska ta första steget. De kommer inte att göra det. Det är vi som måste genomföra förändringar i det lilla med många små steg i rätt riktning.

Let tomorrow be a little bit greener than yesterday.

Låt imorgon bli lite grönare än gårdagen.

That’s how we make the change bit by bit becoming a large change in the future.

Det är med små steg varje dag vi gör den stora samlade skillnaden.

Anna


Happy new blogging year :)

I’ve been here on wp since 2012 and this is my journey from then until now.

Jag har hängt här på wp sedan 2012 och här följer min blogghistoria från då till nu.

First I was afraid, I was petrified…

Första årets närvaro här framkallade i det närmaste rädsla och skräck


I used the blog platform only as a showroom for my art. As you see, no likes, almost no comments and compared to my views stats today very few views and visitors.

Jag använde bloggen enbart som showroom för min konst. Som ni ser, inga likes, nästan inga kommentarer och ganska få visningar jämfört med dagens statistik för min blogg.


My blog didn’t reach out very far either. Mostly Sweden visits/views. 

Min blogg nådde inte särskilt långt ut i världen när det gäller visningar och besök.

It didn’t get much better the next year 2013, but you can see some improvements in stats. 

Nästkommande år visade upp små förbättringar i statistiken.


I got likes and comments! That was fun, but still scary. I didn’t really know what to do with   comments. Was I supposed to answer them or just let them be?

Det året dök det upp kommentarer och gilla-markeringar på bloggen. Kommentarer skrämde mig fortfarande. Skulle jag besvara dem eller låta dem bara stå där?


Fortfarande toppade Sverige flagglistan.

Sweden still was in the top of the flaglist.

The third year I started to get something about blogging, but I still didn’t get the idea of interacting.

Tredje året började jag fatta lite mer av bloggandet men jag fattade fortfarande inte att interaktionen med andra bloggare kunde öppna upp helt nya dimensioner av bloggandet.


I was glad for the increasing stats. I didn’t know it was possible to get even higher numbers than this.

Jag tyckte dessa siffror i statistiken var enorma för min lilla blogg. Jag fattade inte att det gick att få ännu högre siffror.


Sweden was still on top of the flaglist but more countries showed up in the flaglist. I was on something the end of this year.

Sverige höll fortfarande topplaceringen i flagglistan, men fler länder dök upp på listan det året. Jag hade komit något på spåren i slutet av det året.

I discovered the interacting!

Jag upptäckte interaktionen!


Just look att the booming stats. I got,what I felt, millions of likes, comments and views.

Kolla statistikhöjningen. Jag fick miljoner gilla, kommentarer och visningar, kändes det som.


The flaglist looked totally different that year. My blog had traveled out in the world.

Flagglistan hade förändrat utseende. Min blogg nådde ut world wide.

Was this possible to to top?

Gick det att toppa detta år?


Yes it did. By interact a little bit more.

Ja då, det gick genom att interagera lite till.


Det året hade flagglistan ca 100 länder totalt.

About 100 countries showed up in the flaglist.

Was that possible to increase?

Gick det att nå ut till ännu fler länder?Yes it did. The total flaglist shows 146 countries for 2017 blog year.

Jäpp. Flagglistan för 2017 innehåller 146 olika länder, som besökt bloggen.

What do I want to say about this stats journey?

Vad vill jag säga med denna statistikresa?


Vi börjar alla från scratch och det är vad vi själva gör som påverkar statistiken.

All of us starts from scratch and it is what we do that effects the stats.


Happy new blogging year!

Anna

December 31 2017

Last drawing diary for 2017 and the beginning of 2018 starts soon. In futher posts I will explain in words what I want to say with this drawing.

But for now until then…

HAPPY NEW YEAR ALL OF YOU!

Thank for a great blogging year again 🙂

Anna

No 28 drawing in my goals for 2017

Maybe this will be the last drawing in the 2017 drawing goals. My plan is to make 103 drawings and this is no 28, so my drawing goals for 2018 will be the same as 2017 and 2016. This is the longest drawing project I have started and still working on. I easily get bored, so long projects are not for me, but this project is still so exciting.


My inspiration comes from a Swedish space poem. People have left earth because they have destroyed their chances of still live there. The spaceship they travel in has lost the course and will end up in nowhere in universe.

They kind of have a jombotron in the ship showing them memories from earth. But that thingie will no longer show views from earth. It hurt to much to se the destruction scenes from earth. The transmissions are to painful to receive. The stones on earth shout out in despair and clouds of shame damage the receiver technique.

Anna

From me to you


This Christmas I learned new wishing words. “May you be a blessing“. That’s beautiful words I think. But I added two more words. 

I will let these words guide me from now on. If you like them you are welcome to spread this drawing as much as you like.

If we learn to pay better respect to nature then we will be wiser in all our other decisions too I believe.

Merry Christmas to you all! 

And yes I know, everyone of you don’t celebrate Christmas, but in that case I wish you a merry weekend instead 🙂

Anna

December 13 2017 S:t Lucy’s day in Sweden

Today Sweden celebrate an old tradition called S:t Lucy’s Day. In Swedish Lucia Day.

The celebration can be like this

Luciamorgon i Kungsholms kyrka

Or in a very small version, but the same songs

https://www.oppetarkiv.se/video/1613521/trolltider-sasong-1-avsnitt-13-av-24

This is from a Swedish TV advent calendar in the 80’s. 

Besides the singing the saffron buns and gingerbread snaps is a must on Lucia Day.


And of course I have a drawing of Lucia


Happy Lucia Day to all of you 🙂

Anna