drawings, Nature miracles, Photographs

Nässelfjärilar – Butterflies

Nässelfjärilar har i år kommit in i stor mängd. Av de drygt tjugo stycken jag såg samtidigt lyckades jag fånga två på bild. De flyger ända från nordafrika och hit.

Tortoise-shells are coming in from north Africa to Sweden. It’s a long way to fly. I saw more than twenty at the same time but I only managed to capture two on camera.

Morgonteckningen dagen efter fick fjärilstema.

Morning drawing the day after got butterflies theme.


Anna

9 thoughts on “Nässelfjärilar – Butterflies”

  1. Anna, det finns verkligen många nässelfjärilar i år, lika bleka och slitna men snart kommer de nykläckta.

    Liked by 1 person

    1. Ja det blir spännande att se. Tänk att de flyger ända från nordafrika och hit för att tillbringa sommaren och sedan flyga tillbaka antar jag.

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.