Books, Digital paintings, drawings

Trädbok – book about trees :)


Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, Mikael Karlsson

Jag har läst boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

Att läsa den lärde mig att skogsfrågorna har aspekter som förtjänar uppmärksamhet i nivå med de vi läser om nästan dagligen. Boken berättar om en skogsförvaltningsmetod som tjänar både skogsägarens önskemål om avkastning samtidigt som den uppfyller målen för mångfaldsbevarandet om och om igen.

I motsats till kalhyggesmetoden som uppfyller skogsägarens avkastningsönskemål en gång per generation och raserar mångfalden för generationer framåt.

Boken ger hopp om att vi människor en dag faktiskt tar till oss fakta och vågar styra över till den typ av skogskötsel som boken beskriver. Vi har inget att förlora på det annat än fördomar som idag sätter upp hinder för en förändring.

Boken kan intressera alla naturintresserade läsare. Den ger lärdomar om skogsindustrin, som kan öka förståelsen för intressena som ligger bakom inlägg i skogsdebatten. Vi kan behöva de lärdomarna för att öka ifrågasättandet av varför kalhyggesmetoden fortfarande får pågå.

I read a Swedish book about the Lubeck method in taking care of forests can give forests owners more money and still keep the forests biodiversity.

The book gives me hope of mankind one day actually come to senses and stop cutting forests down completely and change to a method that gives them more money and more biodiversity in a beautiful combination.

All people interested in nature could read this book with great things to learn. The facts in the book can give more power to question the cutting down all trees method.

I don’t know if the book is available in any other language but you may have books in your language about the Lubeck method.

I’m not friend with my keyboard right now. I don’t find the german “y”.

Anna

2 thoughts on “Trädbok – book about trees :)”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.