drawings

Morning drawings – Morgonteckningar June 1 2019

Boat season  🙂 båtsäsong 🙂 Anna

Advertisements
drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 30-31 2019

I'm tired of this drawing now after several days of coloring. But on the other hand I still see details I should work on. We'll see. Maybe I do a little more before it's finished. Jag har kommit till vägs ände med denna teckning efter flera dagars färgläggning. Men å andra sidan ser jag fortfarande… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar May 30-31 2019

drawings

Morning drawings- Morgonteckningar May 28-29 2019

Slowly getting there. Sakta framåt. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 25-27

Slowly getting forward. Sakta går det framåt. The first day looked like this. Första dagens teckning såg ut så här. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 22-24 2019

Slowly getting forward 🙂 Kommer långsamt framåt 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 21 2019

Getting further... Kommer framåt... To be continued 🙂 Fortsättning följer 🙂 Anna Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 19-20 2019

Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 16-18 2019

What if flowers where bigger than us? Tänk om blommor vore större än oss? Maybe they are... Kanske är de större... Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 14-15 2019

Inspiration from The kid, Charlie Chaplin. Inspiration från Chaplins pojke, Charlie Chaplin. The movie is from 1921 and after nearly hundred years of age still a masterpiece. Filmen har nästan hundra år på nacken och visar fortfarande hur mästerliga filmskapare kan göra odödliga filmer. I wonder, is there a planet B? Jag undrar, finns det… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar May 14-15 2019

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 13 2019

Butterfly season is here. It's lovely. Fjärilsäsongen har börjat. Underbart. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 12 2019

One more one line tree. Ett enlinjesträd till. It's calming for soul to draw trees. Att rita enlinjesträd skänker ro åt själen. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 11 2019

Trädgömma 🙂 Tree hiding 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 8-10 2019

Who's the biggest? Vem är störst? One line potatoe plant. Or actually two lines. Enlinjes potatisplanta. Eller närmare två linjer. Water life. Vattenliv. Sorry for not being around here so much that I want to. Days go by with lots of must do stuff. Almost no time for bloggin. I hope that can change soon… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar May 8-10 2019

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 6-7 2019

Do you talk to the moon sometimes? Pratar du med månen någongång? Inspired by the movie from 1958 Tati's Mon Oncle. Inspirerad av Tatis film Min Onkel från 1958. Interesting movie about the modern society and lovely scenes with so many details. Check it out if you haven't already. Intressant film om det moderna samhället… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar May 6-7 2019

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar May 5 2019

Tree friends. Trädkompisar. Anna