Challenges, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar November 3-4 2018

En skrak som äter fisk på skarvarnas vis! A goosander eating fish the way cormorants do! Tre domherrar i en björk. Three bullfinches in a birch. Have a lovely Sunday! Ha en härlig söndag! Anna