Digital paintings, drawings, Trosakrönika

Vårt alldeles egna Stockholmssyndrom

Trosa ska växa skanderar stadsplanerande politiker utan att lämna några mer precisa anledningar till varför kommunen måste växa så det knakar.

Vi bygger och bygger och bygger. Tar allt mer mark i anspråk. På bekostnad av vad?
Har vi människor verkligen rätt att sätta oss över övrig natur, säga att vi måste ta detta område i anspråk för vårt samhällsbygge?

Hur har vi kommit fram till att just vi människor genom vårt ständiga annekterande av obruten mark tillför moder jord något viktigare än alla andra livsformer på planeten?

Hur har vi kommit fram till att allt måste växa hela tiden?

I Trosakrönikan avhandlar jag byggboomen i Trosa bland annat genom denna bild. Vi verkar vilja nå Stockholmsstorlek på Trosa innan vi har byggt färdigt. Eller?

Själv bor jag i Trosa just med anledning av att Trosa inte har Stockholms storlek och kaos 😉

Anna

20131112-194808.jpg

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.