Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Nu startar miljonregnet över Trosa!


www.itrosa.se kan ni läsa om politikernas överenkommelse att dra igång det största postkodlotteriet som Trosa kommun någonsin har haft.

Utan minsta tanke på att Sverige har undertecknat och godkänt klimatavtalet från Paris, som innebär ett globalt åtagande att MINSKA utsläppen kör man igång en lotterirörelse som kommer att ÖKA utsläppen väsentligt.

I kommentarerna som politikerna lämnar kring överenskommelsen uttrycker de lycka över att ha skonat skattebetalarna. De kommer inte att drabbas ekonomiskt av detta postkodlotteri.

Att invånarna kommer att drabbas av väsentligt minskade allemansrättsliga strövområden, ökade utsläpp och därmed sämre livsmiljö och vara tvungna att leva med en ökad bullernivå, näe det talar man inte om varken i små eller stora bokstäver.

Vilka är då vinnarna i detta miljonlotteri?

Kommunen säger sig själva vara vinnare eftersom de tänker inkassera pengar från exploateringsavtal med markägarna som är villiga att bebygga mark väster om Trosa. Pengarna ska gå till Trosa förbifart, som ska skära rakt igenom skyddsvärda naturlandskap.

Kommunen har tidigare utnämnt området till en av Trosas naturpärlor. Hur man kan vara vinnare genom att förlora attraktiva strövområden som skänker turistglans åt kommunen förklarar inte de lyckliga politikerna.

En annan lycklig vinnare är den enda stora markägaren väster om Trosa, som förklarat sig positiv till rimlig medfinansiering av förbifarten. Vad rimlig medfinansiering innebär förtäljer inte kommunens handlingar. Vad kommunen heller inte lämnar mycket information om är att expansionen västerut inte alls kommer att ske västerut utan söderut på Tureholmshalvön.

Med de sifferövningar kommunen ägnar sig åt i det citerade pressmeddelandet på itrosa.se skulle vinsten i detta gigantiska postkodlotteri nästan helt och hållet tillfalla en enda markägare. Det kommer att röra sig om en miljard i runda slängar om hela det storslagna projektet med närmare 700 bostäder blir av.

Men politikerna utnämner alltså skattebetalarna som vinnare i detta lotteri i stället. Kanske har de rätt.
Det är inte varje dag skattebetalare får ökade utsläpp, minskade strövområden och ökat buller i present utan att behöva betala en enda extra krona i skatt. Skattebetalarna får också förmånen att se på hur en av västra/södra Trosas största och mest skickliga markägare kommer att skratta hela vägen till banken. Kanske är det en riktigt vinst för skattebetalarna, fast vi inte förstår det?

När andra kommuner gör upp planer för omställningsarbetet, som måste ske för att leva upp till klimatavtalet från Paris går Trosas politiker med urgamla glasögon på sig och gör upp planer som om vi fortfarande levde på 1960-talet och springer markägares ärenden. Fler vägar, mer biltafik, strunta i naturen – den är värdelös, det är melodin i Trosa. Den skorrar falskt och omodernt.


Dagens politiker har både makt och kunskap, som behövs för att ställa om till ett hållbart samhälle. Ändå tar man inte chansen. 

De allra flesta har flyttat till Trosa BORT från buller, avgaser och betongmiljöer för att finna närhet till natur, tystnad och frisk luft. Men Trosas politiker verkar tro att de värdena kommer att finnas kvar trots att de i rask takt förvandlar vår småskaliga kommun till en Stockholmsförort i betongklassen. Om trettio år är vi dubbelt så många enligt kommunens tillväxtmål. Vill vi det?

Skriv på listan som säger Utveckla Trosa utan förbifart om du tycker att naturen är viktigt att fortfarande ha som närmaste granne.

Anna


2 thoughts on “Nu startar miljonregnet över Trosa!”

    1. Tack! Vi ska försöka. Våra politiker är egentligen inga korkskallar, de har bara glömt bort att vi lever på 2000-talet och behöver bli bättre planetskötare! Så vi har fortfarande en chans att styra om.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.