Books, Challenges

Hälsorevolutionen Health revolution

Jag har läst Maria Borelius bok Hälsorevolutionen.
En ögonöppnare och en bra inspirationskälla till att öka funderingarna kring vad vi väljer att äta och vad de valen får för konsekvenser för vår hälsa.

Till vissa delar fick jag bekräftelse på att jag väljer klokt när det gäller viss typ av mat, men till andra delar fick boken mig att vakna upp och omedelbart försöka justera en del dåliga val och göra kloka val även där.

Jag gillar bokens gör-lite-som-det-passar-dig-pröva-dig-fram-inställning. Jag behöver inte huka för pekpinnar eller känna mig korkad för att jag fram till nu kanske gjort mindre kloka matval.

Jag fick inspiration att genast försöka förbättra mina mindre smarta val. Det gav resultat direkt de första testdagarna. Jag känner mig piggare när jag avstår så kallad inflammationsdrivande mat och instället väljer antiinflammatorisk mat. Det var inte heller särskilt svårt att justera “felen” eftersom jag till stor del redan väljer antiinflammatorisk kost utan att jag direkt visste om det.

Läs gärna boken om du vill veta mer och fånga upp inspiration till att tänka vidare på hur du själv kan påverka din hälsa.


I have read Maria Borelius’s book The Health Evolution. (I don’t know if it’s available in English. She lives in England but writes in Swedish)

An eye-opener and a good source of inspiration to increase the thoughts about what we choose to eat and what consequences that means for our health.

To some extent, I received confirmation that I choose wisely when it comes to some type of food, but in other parts, the book prompted me to wake up and immediately try to adjust some bad choices and make wiser choices.

I like the book’s do-it-just-as-it-fits-you. I do not need to duck for pointers or feel stupid because I have made less wise choices.

I was inspired to immediately try to improve my less smart choices. It noticed a difference day one. I feel more alert when I renounce so-called inflammatory food and instead select anti-inflammatory food. It was also not very difficult to adjust the “mistakes” because I often already choose anti-inflammatory diets without directly knowing it until now.

Please read the book if you want to know more and catch inspiration to think about how you by own actions can affect your health through food choices.

Anna

9 thoughts on “Hälsorevolutionen Health revolution”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.