Nature miracles, Photographs

Who lives in the tree? Vem bor i trädet?

Found a nest in a tree. I wonder who lives there?

Fann ett fågelbo i en björk. Jag undrar vem som bor där. Får hålla koll och se om jag kan lista ut det.


Anna

9 thoughts on “Who lives in the tree? Vem bor i trädet?”

    1. Det skulle vara en mycket mycket liten rovfågel i såfall 😄😄😄. Av en händelse läste jag om någon av mesarna där bobeskrivningen liknade ett sånt här bo just i en björk. Minns inte vilken mes dock.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.