Nature miracles, Trosa is the place

Drama on a field – dramatik på ängen

One evening we saw this drama on a field right beside the road. We were lucky. There was no traffic so we could stop for a while and take pictures.

En kväll fick vi syn på detta drama alldeles vid sidan av vägen. Vi hade tur. Ingen trafik på vägen gjorde att vi kunde stanna och fånga dramat på bild.

En hök av något slag verkar ha fått vittring på harens ungar som kanske ligger i gräset någonstans. Mamma hare försöker avleda höken. Hon hoppade upp mot höken strax efter denna bild.

Some kind of hawk probably tries to get the claws on a little baby hares in the grass. Mama hare tries to redirect the hawk to protect the kids. She jumped up towards the hawk right after this picture.

The hawk is stubborn and keeps flying over the hare.

Höken ger sig inte utan fortsätter att kretsa ovanför haren. 

Vem som jagar vem är ibland svårt att uppfatta.

Who’s chasing who is sometimes hard to see.

När jag jämför denna bild med fågelbokens bilder och beskrivning landar min gissning i att det är en brun kärrhök. Men rätta mig gärna om jag har fel, för min gissning kan mycket väl stämma illa.

It’s fascinating to see the bird who I think is some kind of hawk. But I also feel with the hare and her kids. What if someone threatened your kids right in the middle of a beautiful evening? What would you do? On the other hand. What would you do if you were hungry and had hungry kids to feed? 

Nature is not easy. I will tell more about that in a coming post. 

Anna

11 thoughts on “Drama on a field – dramatik på ängen”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.