News from Save Trosa nature people 

One of my Save Trosa nature friends and I have worked on a report. We have examined if the project new big road can proceed without negative climate effects. It can’t, so we told the authorities and media. Here’s the first news article about our report. You can read it in Swedish at itrosa.se.

Here’s what the Swedish news article says:

Municipalities Ingrid Benson and Anna Bohlin have examined the project New big road and the exploitation of the Tureholm Peninsula. They have compiled a 10-point list of climate councils that Trosa Municipality has not taken into account. The following press release has been published to media and environmental stakeholders:
Project New big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula will counteract climate targets of 10 points.

In a review of the project based on climate reports from the Swedish Transport Administration, the Swedish Environmental Protection Agency, the Regional Association and the County Administrative Board, it appears that Trosa municipality in projects in Western Trosa
will strongly counter all established international, national, regional and local climate targets.

The review also shows that the municipality can cancel the projects and yet achieve the growth targets the municipality has set up.

The review letter “Has the climate goals been included in the planning of new big road and the exploitation of Western Trosa – Tureholm Peninsula?” Has been sent to decision-makers in Trosa Municipality, County Administrative Board, Regional Federation, Swedish Transport Agency, Swedish National Agency for Housing, the Environment and Energy, the Ministry of Energy, the Environment and Energy, the media and other actors which has the potential to influence a community development that promotes climate goals.

Trosa municipality politicians and other decision makers in the project today have a unique opportunity to cancel the project before it adversely affects the environment and the climate. The municipality then has the opportunity to launch climate-smart growth projects that strengthen migration attractiveness and the brand as an ecommerce community, thus fulfilling all climate goals, the reviewers believe.

The review letter is available as downloadable pdf file on the website https://informationtrosa.wordpress.com. It can also be ordered by e-mail at: infotrosa@gmail.com.

Photo: Mai Ottoson

The examination report tries to enlighten the authorities about the climate issues and the report actually says this:


Thomas at aspiblog says it in a few words. The report writers says it in many thousand words, but it’s still the same message.

To be continued 🙂

Anna

Advertisements

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa.

It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många arter liknar dessutom varandra.

In swedish we call them blue wings. They can look very different from eachother despite the fact that they belong to the same species. Different species can also look alike, so blue wings are sometimes difficult to decide which species they belong to.

They have up and downsides that differ very much. The upside can be blue colored but also brownish. The downside often have different kinds of dots and colors.

Tostelblåvinge – Celastrina argiolus

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvingar – Plebejus idas

Den här bilden visar hur blåvingars under och översida skiljer sig åt väldigt mycket. Innan jag hade läst på om blåvingar trodde jag denna bild visade två olika fjärilsarter.

This picture shows how different downside and upside of a butterfly is.

Hedblåvingar är en spännande art eftersom den i sitt utseende ibland kan likna den oerhört sällsynta kronärtsblåvingen när den visar sig ha orange fläckar på ovansidan.

Plebejus idas is a exciting species because it sometimes looks like a very rare species Plebejus Argyrognomom when the upside show orange spots on the wings.

Hedblåvingen – Plebejus idas (så här kan även kronärtsblåvingen se ut på ovansidan)

Men hedblåvingen kan också se ut så här.

But Plebejus idas can also look like this.

Hedblåvinge – Plebejus idas

Hedblåvinge – Plebejus idas

Men sen kan puktörneblåvingen å andra sidan likna hedblåvingen på ovansidan.

But then on the other hand, Polyommatus icarus can look like Plebejus idas on the upside.

Puktörneblåvinge – Polyommatus icarus

Fjärilar skänker ett oändligt nöje och många frågeställningar kring artbestämningar. Börja skåda fjärilar du också!

Butterflies are very interesting to study and the questions about which species you’ve seen is many. Check out butterflies you too, it’s fun!

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

More butterflies from my area Tureholm peninsula in Trosa Sweden. This time they look like this.

Fler fjärilar som än så länge lever på Tureholmshalvön i Trosas skyddsvärda natur.

Silverstreckad pärlemorfjäril – Argynnis Paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril- Argynnis paphia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Summer season is now almost over. That means less butterflies to catch on camera for a while.

Sommaren går mot sitt slut denna gång och det innebär färre tillfällen att finna fjärilar att fota.

Anna

 

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

If you haven´t already started to search for butterflies with your camera you probably will after this series of post about butterflies in Trosa. To find beautys like the following butterflies is a gift from mother nature.

Om du inte redan har börjat spanat efter fjärilar för att fånga dem på bild med din kamera kanske du kommer att göra det när du sett alla vackra fjärilar i denna serie av fjärilsinlägg. Glädjen att finna dessa naturens skönheter kan lyfta en hel dag, vecka eller ännu längre tid.

Påfågelöga – Incahis io

Amiralfjäril – Vanessa atalanta

Amiralfjäril – Vanessa atalanta (undersida/backside)

Sorgmantel – Nymphalis antiopa

Gammafly – Autograph gamma

Gammafly – Autograph gamma

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 8

We’re not done with the butterflies in Trosa serie yet. Here’s some more butterflies living in Tureholm peninsula Trosa.

Fjärilsparaden från Tureholmshalvön i Trosa har inte någon ände ännu. Här kommer fler fjärilar.

Grönsnabbvinge – Callophrys rubi

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (and a blue bug) (undersida/backside)

Eldsnabbvinge – Thecla betulae (ovansida/frontside)

The last butterfly is often living up in the trees, so it can be hard to see. But sometimes they fly down to ground to find something to eat. This one did and that gave me the chance to take some pics.

Eldsnabbvingen lever uppe i träden, så det är inte alltid lätt att få syn på den. Men då och då flyger de ner till marken för att leta mat. Den här eldsnabbvingen hade vänligheten att göra det och ställa upp på fotografering 😉

Anna

Simmande havsörn – Swimming white-tailed eagle

Har ni någongång sett en simmande havsörn? Inte jag heller förrän här om dagen. Långt ut i havsbandet fick vi i kikaren se att havsörnen som cirklat runt några sjöfågelkobbar på jakt efter frukost plötsligt låg i vattnet och simmade. Jag visste inte att havsörnar kunde simma men jag googlade fram en film på youtube som visar att de är utmärkta simmare. Simturen vi såg gav resultat. Minst 11 stycken havsörnar delade på frukostbytet ute på havskobben.

Have you ever seen a swimming white-tailed eagle? Me neither until the other day. Far out at sea we could see a eagle looking for breakfast and suddenly the eagle was in the water swimming. I didn´t know they could swim. But I googled and found a youtube movie showing an excellent swimmer. The swimming eagle we saw shared his breakfast with 10 other eagles.

Here´s the youtubefilm I found

And here´s a photo of the 11 eagles we saw. It´s not a good picture, it was too far away for camera to zoom in.

11 havsörnar Trosa skärgård – 11 white-tailed eagles Trosa archipelago

It´s not often you see so many eagle at once, but a couple of times per year you have the chance.

Det är inte ofta det går att fånga så många havsörnar på bild samtidigt, men några gånger per år finns chansen att se dem samlade så många.

Trosas havsörnar är dessvärre hotade av Trosapolitikernas exploateringsplaner för Tureholmshalvön och Västra Trosa. Vill du vara med och värna havsörnen och andra rödlistade och andra skyddsvärda arter i Trosa kan du maila till: informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha mer information om arbetet kring att få politikerna att tänka om.

The white-tailed eagle is endangered in Sweden. It´s important that we don´t destroy their living space. Trosa politicians don´t get this yet. They want to help a zillionare to make even more money by exploiting Turholm peninsula and that can be the end of the white-tailed eagle life in Trosa archipelago. We are some people who wants to save Trosa nature and we´re trying to tell our politicians to rethink their position. They are not stupid, they are just temporary lost I hope.

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 7

Fjärilar kan vara mycket svåra att upptäcka. De kan också se helt olika ut på ovan- och undersidan. Gräsfjärilar av olika arter är ett bra exempel på fjärilars förmåga att smälta in i omgivningen.

Butterflies can be very hard to see because of their excellent camouflage ability. They can look totally different depending if you see their up or downside. Just look at these butterflies.

Luktgräsfjäril – Aphantopus hyperantus (I didn´t get the front side of this butterfly)

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele baksida/backside

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele en liten skymt av framsidan – a little hint of frontside

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele

Sandgräsfjäril – Hipparchia semele

En annan fjäril som är väldigt lik sangräsfjärilen. Another butterfly almost looks like Hipparchia semele.

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

And one day there was two of them at the same spot

Svingelgräsfjäril – Lasiommata megera

Har du väl börjat öppna ögonen för fjärilsspaning kommer du nog aldrig att sluta leta efter dem. Att få syn på dem och också lyckas fånga dem på bild skänker stor glädje och en upplevelse av naturens små mirakel.

If you once have open your eyes to look for butterflies you will never be able to stop. It is so interesting to spot them and try to catch them on camera. They are natures artwork.

Jag hoppas att alla våra fjärilar på Tureholmshalvön får fortsätta att leva ostört här. Om du vill hjälpa till att värna naturen i Trosa kan du mejla till informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och att du vill ha fortlöpande information om vad vi gör för att värna Tureholmshalvöns höga naturvärden.

I hope all our butterflies will have the chance to live in the Tureholm peninsula even in the future. I hope Save Trosa nature movement can make the politicians listen to what´s really important for Trosa future.

Anna

 

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 5

Att jaga fjärilar med kameran är kul, men också en utmaning när det kommer till artbestämning. Fjärilarna kunde gärna få flyga omkring med en namnlapp för min del när det gäller t ex pärlemorfjärilar 😉

To catch butterflies on camera is fun, but a real challenge when it comes to indentify which species they belong to. I think they could fly with a name tag when they are hard to speciate. Especially when it comes to heliconiiae.

Titta bara på dessa foton. Försök att bestämma om de är ängspärlemorfjärilar, skogspärlemorfjärilar eller till och med den mer sällsynta arten hedpärlemorfjäril. Jag har inget facit, så om någon av er vet svaren får ni gärna meddela dem.

Just look at these butterflies. Try to decide if they are argynnis aglaja, argynnis adippe or the more rare argynnis niobe.

Observerade 19 augusti 2017/photos from August 19, 2017

A. Pärlemorfjäril – Argynnis something

B. Pärlemorfjäril – Argynnis something

C. Pärlemorfjäril – Argynnis something

D. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 24 augusti 2017/photos from August 24,2017

E. Pärlemorfjäril – Argynnis something

F. Pärlemorfjäril – Argynnis something

G. Pärlemorfjäril – Argynnis something

H. Pärlemorfjäril – Argynnis something

I. Pärlemorfjäril – Argynnis something

J. Pärlemorfjäril – Argynnis something

K. Pärlemorfjäril – Argynnis something

L. Pärlemorfjäril – Argynnis something

M. Pärlemorfjäril – Argynnis something

N. Pärlemorfjäril – Argynnis something

O. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 26 augusti 2017/photos from August 26,2017

P. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Observerade 1 september 2017/photos from September 1,2017

Q. Pärlemorfjäril – Argynnis something

R. Pärlemorfjäril – Argynnis something

Jag har försökt jämföra bilder från Lepidoptera och Vilken art, men jag går bet.

I´ve tried to compare pictures from Lepidoptera and Vilken art, but I can´t find an exact answer in my search. They are so alike each other.

Hjälp mig om ni kan 🙂

Help me find the answers if you can 🙂

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 4

Fler fjärilar som lever i västra Trosa och på Tureholmshalvön. Ingrid Benson har lånat ut bilderna för visning här på bloggen.

Butterflies living in west Trosa and Tureholm peninsula. Ingrid Benson is the photographer.

Silverblåvinge – Polymmatus amandus

Silverblåvinge – Polymmatus amandus

Silverblåvinge – Polymmatus amandus

Ängsblåvinge – Cyaniris semiargus

Ängsblåvinge – Cyaniris semiargus

Ljungblåvinge – Plebejus argus

Ljungblåvinge – Plebejus argus

Stort tack för lånet av fotografierna, Ingrid Benson!

Thank you so much Ingrid Benson for letting us see these beautiful butterflies.

Anna

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 3

Vi har kommit till del 3 i fotoserien om fjärilar som lever i västra Trosa och på Tureholmshalvön. Ingrid Benson har lånat ut sina bilder för att vi ska kunna se vilka vackra fjärilar, som finns i vår närnatur.

More butterflies living in the west Trosa and Tureholm peninsula. The butterfly photographer Ingrid Benson gave me permission to show you these wonderful photos of amazing butterflies.

Ängssmygare – Ochlodes venata

Svartfläckig glanssmygare – Carterocephalus silvicola

Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola

Silverstreckad pärlemorfjäril – Argynnis paphia

Brunfläckig pärlemorfjäril – Boloria selene

Ängspärlemorfjäril – Argynnis aglaja

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril – Issoria lathonia

Alla foton i detta inlägg är Ingrid Bensons. Tack för att jag fått låna bilderna.

All photographs belongs to Ingrid Benson. Thanks for letting us see the pictures here on the blog.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 13

Tänker ni på att titta ner på marken när ni har kamera med er? Ni kommer att upptäcka mängder av små roliga djur att fota.

Have you thought about the fact that we have many little friends below our feets if we look close enough? It´s fun to catch them on camera.

Spindel – spider

Spindel – Spider

Klodyvel – Nepa cinerea

Skalbaggar – bugs having fun?

Grön liten vän – Green little friend

Humlebagge – Trichius fasciatus

Gräshoppa – grasshopper

Gräshoppa – grasshopper

Larv – caterpillar

Larv – caterpillar

Naturen är mycket roligare och mer hälsosam att uppleva än bullriga vägar och sönderbebyggda områden.

Nature is much more fun and healthier to experience than noicy roads and areas destroyed by exploitation.

Därför vill jag att Trosapolitikerna avbryter projekt Infart Västra/Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön. Vi behöver naturen mer än vi behöver ännu mer biltrafik och exploatering av skyddsvärd natur.

That´s my motivation for save Trosa nature – movement. Trosa politicians – do not build that new road and do not allow the exploitation of Tureholm peninsula grand nature.

Anna

European green woodpecker – Gröngöling


I saw this bird flying in the woods today. It’s a very quick drawing, so it’s not a great one.

I couldn’t catch it on camera, the bird was too fast for me.

The green woodpecker is protected and on the red list of endangered species in Sweden. The bird lives in the Tureholm peninsula as all the other animals I’ve shown photos and drawings of lately.

I hope you don’t get bored with all my animal and save Trosa nature talking 🙂

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 12

Än så länge kan alla som inte äger egna strandnära fastigheter komma ner till Tureholmshalvöns strandområden på många håll. De möjligheterna kommer att minska kraftigt om exploateringsplanerna, som kommunens politiker och den största markägaren i området vill genomföra, kommer till stånd.

Vill du vara med och försöka rädda naturen kvar för alla att vistas i och inte bara några särskilt utvalda, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com.

Today everyone can visit the land near sea at Tureholm peninsula. That may not be the case in the future if the big landowner and the politicians set their exploitation plans at work. Then just a few will have access to beaches and land near sea instead of everyone.

Here´s some sealife from Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Aborre – Perch

Gädda – Pike

Spigg – Stickleback

Fiskar – fishes

Blåstång – bladderwrack

Tångbloggen kan du läsa mycket om livet under vattenytan.

At Baltic seaweed blog you can read more about life in Swedish seas.

Mink

Simmande snok – Swimming snake

Snok på land – Snake on land

Snokhuvud – Snake face

En liten snokunge död – A little snake kid dead

Jag har lärt mig från John på Fotobloggarna att snokar kan spela döda som försvar, men denna lilla snokunge var mer än övertygande död tyvärr.

I´ve learned from John at Fotobloggarna that snakes play dead as a defence reaktion, but this little kid snake was dead for real. Sad but true.

At Fotobloggarna you can read more about snakes and see lots of photos of them.

Anna

What a week!

The short ones are normal weeks. The tall ones are Save Trosa nature weeks on the this blog. I hope that means we are many that cares for nature.

Thank you all for being a part of following and sharing the series of Paradise in Earth pictures of Trosa nature that we are trying to save. The politicians and a big land owner wants to destroy nature in the name of money who goes to only one single pocket. The politicians can still rethink this madness and shift to saving nature thoughts instead. That would make them brave and the future citizens would be forever grateful I think.

Stats normally don’t mean a thing (if you ain’t got that swing 🎶🎵) when it comes to blogging. But when it’s about trying to convince politicians of saving Trosa nature the stats can have positive effects in the long run. You more we can show nature is something worth saving, the better. So then stats actually have a point.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 11

Fler fjärilsbilder. De här arterna har jag ingen aning om vad de heter. Kan ni hjälpa mig?

More butterfly photos. I have no idea of the spieces namnes. Can you help me?

No 1 (undersida – back side)

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Känner du igen någon av arterna? Lämna gärna en kommentar 🙂

Do you know any of them above? Leave a comment 🙂

And if you don´t you are welcome to leave a comment anyway 😉

Anna