Vill du också behålla Trosas natur – Save Trosa nature petition

Nu har ni möjlighet att:

hjälpa nästa generation att få uppleva orörd natur på samma sätt som tidigare generationer.

hjälpa Trosa kommuns ekonomi på fötter genom att föreslå att stryka onödiga vägbyggnadskostnader.

ge er själva chansen att fortsätta ert bullerfria och utsläppsfria friluftsliv i Vitalisskogen, Hungaskogen och naturen på Tureholmshalvön.


https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
kan ni ge oss en klimatsmartare framtid genom att skriva på uppropet Behåll Trosas närnatur istället för att bygga Infart västra Trosa. Du behöver bara ange ditt namn och din epostadress. Epostadressen blir inte synlig i listan av undertecknare.


Save Trosa Nature petition

You can help us save Trosa nature for

future generations. They gonna need it badly if we fail to reach the climate goals.

better municipality economy by stopping the far too expensive road building project

improve your own chances to one day visit beautiful Trosa nature

At
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
you can sign our petition Save Trosa nature – don’t build the new big road

The web site is in Swedish. I hope it’s possible to translate for you. All you have to do is leve your name and email address. The email address won’t show in the list of those who signed.

Also read this post if you want.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/13/does-your-responsibility-ends-with-your-generation/

Anna

Advertisements

Does your responsibility ends with your generation?

www.itrosa.se kan ni läsa en insändare som ställer frågor till Trosas politiker kring vilket ansvar de har när de asfalterar våra sista naturområden.
http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s2891047292449474


SN.se kan ni läsa en protestinsändare som anmäler att ett upprop mot väg-och exploateringsplanerna kommer att initieras. Läs mer i insändaren:
https://www.sn.se/ledare/trosapolitiker-lyssna-pa-valjarna-om-infarten/

Nu finns en namninsamling för att behålla Trosas natur. Läs mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

For my nonSwedish readers, here come a google translation of my Save Trosa nature text that www.itrosa.se has published.

DOES YOUR RESPONSIBILITY END WITH YOUR GENERATION?

We live in one of the country’s best municipalities. We have two coastal forests left which ensure water availability and contribute irreplaceable ecosystem services. We live a multitude of outdoor activities there through fungal picking, MTB, terrain rides, horse riding, bird watching, orientation, hiking, swimming and other activities that promote good health.

I think tomorrow’s climate-smarter generation will stop counting time gains and refuse fossilcar commuting by creating non-commute work, noise-free environments and emission-free transports that do not need new roads.

They will use tax money for projects that do not violate climate goals and measure growth in quality rather than quantity.

They do not want the future that today’s ruling politicians are now planning for them.

The politicians in Trosa intend to carry out a road project with the ongoing exploitation of our last coastal forests. The project does not solve experienced traffic problems, does not meet the climate targets and the road is not economically profitable.

Nature conservation authorities refuse to carry out environmental impact assessments and the project will charge taxpayers substantially both economically and environmentally.

They say that road and exploitation are needed for growth, even though they are already planning other exploitation that far exceeds decided growth targets.

So far, our population increase has resulted in increased strain on economics, schools, care, care for the elderly and large-scale public areas of nature have disappeared for the citizens. It is unclear when the promised profits according to their growth plans will come. The arguments of politicians are similar to lottery. Buy more bets, increasing your winning chances.

Our citizens are without real opportunities to influence even though our coastal forests, ecosystem services and health promotion outdoor values ​​are disappearing.

I wonder how Sweden will achieve the climate goals when the authorities, who specify how climate goals are to be achieved, do not follow them, but instead grant climate-friendly projects.

I wonder if it’s democratic to leave citizens without the opportunity to influence when it comes to projects that threaten our health and the environment.

To every politician in Trosa who wants to build new ways and exploit, I have following questions:

How will you explain your involvement in asphalting our last natural areas? Does your responsibility end with your own generation? What do you think your descendants want to prioritize?

When the next generation can vote, it’s too late! Let them decide what’s most important; natural areas or a few minutes’ time gain.

Do you really believe that extreme heat and water shortage nowadays is a temporary phenomenon?

You do not lose your face by stopping the project, instead, you win the next generation’s admiration for the courage to end the emission era.

Anna Bohlin

Please let me know what you think about the text. Is it a Save nature text or not? Is it hard to read, boring or really bad in other ways? I tried to get feedback from Save Trosa nature people, but very few of them answered, so I have no idea if it’s a good or bad text. Some said fantastic and others said well you know…and so on.


You are all wise people so maybe you can tell me 🙂

If you want to sign a petition to save Trosa nature read more here

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/18/vill-du-ocksa-behalla-trosas-natur-save-trosa-nature-petition/

Anna

It’s sharing time – ännu fler delningar

My post Give the next generation a good start have until now 38 fb shares. I usually have zero or maybe one or two shares in Save Trosa nature posts. Not this time. Maybe people start to realize what we will loose if we allow politicians to erase nature entirely.

Mitt inlägg Ge nästa generation en bra start har fått ännu fler delningar sedan sist. Vi är uppe i 38 fb-delningar så här långt. Jag har 0-2 delningar på några få poster vanligtvis. Kanske har fler börjat inse vad vi kommer att gå miste om när politikerna utan att fråga oss raderar ut hela vår kvarvarande natur, som även i framtiden helst ska försörja oss med vatten, luftrening och plats för friluftsliv.


Några av de kända delningarna kommer här:
Some of the sharings I know about:

Mötesplats 0156

Fb-sidan Forum 0156 (sluten grupp)

Utveckla Trosa utan förbifart

And many more have shared the post:
Och många fler har delat inlägget:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/01/give-next-generation-a-good-start-ge-nasta-generation-en-bra-start/

Thank you all for helping us spread this Save Trosa nature message.
Tack alla ni som hjälper till att sprida budskapet om att behålla Trosas kvarvarande natur till framtidens generation.

Anna

What’s happening? Vad pågår?

I wrote a post about what I have sent in to the new big road building authorities.

Jag gjorde ett inlägg som visade de synpunkter jag lämnat in till Trafikverket beträffande det storslagna vägprojektet Infart västra Trosa.


Det inlägget spred sig, vilket ni kan läsa om i Inlägget sprider sig.

That post spread to a Save Trosa Nature page. You can read about it in the post It’s spreading.

Now the local digital newspaper has published my text. You can read it in Swedish at www.itrosa.se

Nu har den lokala nättidningen itrosa.se också fångat upp texten och publicerat den som en insändare. Ni kan läsa den artikeln på www.itrosa.se

I haven’t earned all this nice attention myself. The hard work, looking for facts about the project and the climat impact is many peoples work and you can find more information about that at:
https://trosainformation.wordpress.com/

Jag har inte förtjänat all denna positiva respons på egen hand. Många har arbetat hårt med att under flera års tid studerat fakta kring projektet och hämtat information om klimatmålen. Ni kan läsa mer på Vägval i Trosas sida:
https://trosainformation.wordpress.com/

What’s happening? Vad pågår?
Idag såg jag 18 fb delningar på inlägget Ge nästa generation en bra start.

Det är jättemycket för att vara denna blogg eftersom jag inte är med i fb. Tack alla ni okända som delat inlägget! Jag ser inte vilka ni är och tackar er så här istället.

Today I saw 18 fb shares on the post Give the next generation a good start.

That’s a huge number for this blog. I’m not a part of fb. Thanks to all of you who shared the post. I don’t now who you are, but thank you anyway 🙂


Anna

It’s spreading – Inlägget sprider sig

Mitt inlägg om insända synpunkter till Trafikverket om en kommande klimatsmart generation har spridit sig.

Titta in på fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart och gilla inlägget om du också vill stödja en klimatsmart framtid.


Vill du också dela inlägget är du välkommen att göra det. Vi behöver alla hjälpas åt att rädda vår planet från miljömarodörer som inte vill ge den kommande klimatsmarta generationen en bra start.
My post about the climat smart generation is spreading to the fb page Utveckla Trosa utan förbifart (save Trosa nature theme).

If you want to support Save Trosa nature movement, please stop by the fb page and give the shared post a like if you’re on fb. I’m not so you won’t find me there. I’m over here at wp if you want to leave a comment or a like 🙂

If you want to share the post, please feel free to do so if you want to help us save Trosa nature.

Sharing is caring as Danny use to say 🙂

Anna

Give Next Generation A Good Start Ge Nästa Generation En Bra Start

Today I filed some comments to the authorities that will decide about the new big road project in Trosa.
English text comes after the Swedish. Just scroll down and you find it.

You’re welcome to share the post if you find it worth sharing 🙂

Idag sände jag in synpunkter till Trafikverket som är delansvariga för det otidsenliga vägprojektet Infart västra Trosa. Så här skrev jag.

Dela gärna inlägget om du finner det värt att dela 🙂

GE MORGONDAGENS KLIMATSMARTA GENERATION EN BRA START

Morgondagens invånare och besökare i Trosa kommun kommer att tillhöra den klimatsmarta generationen, till skillnad från nuvarande generation, som till synes ohjälpligt fastnat i miljöbelastande vanor, som numera faktiskt på riktigt orsakar de klimatförändringar vi bevittnar i allt större skala för varje år som går.

Morgondagens klimatsmarta generation kommer att vägra fossil- och elbilstransporter. De kommer inte behöva några nya vägar eftersom de kommer att se till att minska de miljöbelastande transporterna till ett absolut minimum. De kommer att ha bullerfria transportmedel som inte medför någon miljöpåverkan och inte kräver enorma vägutrymmen, som dagens otidsenliga fordonsbestånd.

De kommer att utforma arbeten, som inte kräver pendling. De kommer att inrätta en vardag som inte kräver onödiga fossil -och elbilstransporter. De kommer att värna den närodlade ekologiska maten. De kommer att använda skattepengarna till projekt som inte strider mot klimatmålen.

De kommer att hoppa över undanflykterna och bortförklaringarna till varför omställningsarbeten till en klimatsmart tillvaro inte går att genomföra omedelbart. De kommer aldrig räkna tidsvinster eftersom det begreppet inte längre kommer att vara relevant i en klimatsmart värld. De kommer att mäta tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet. De kommer att underordna sig naturen i stället för tvärtom.

De kommer att värna kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen i Trosa, om de finns kvar när morgondagens klimatsmarta generation tar över. De kommer att veta hur viktiga de är för att behålla invånarnas hälsa och vattenförsörjning. De kommer att veta att ekosystemtjänsterna som de skogarna utför aldrig går att ersätta med maskinella system.

De kommer att utöka naturområdena genom att bygga varsamt utan att skövla naturmark. De kommer att göra tätorterna grönare för att inte göra dem till värmeöar. De kommer att bygga bort riskerna med översvämningar genom att ta hjälp av naturens ekosystemtjänster.

De kommer att bygga smart för att minska transportsträckorna. De kommer att låta träden i tätorterna och skogarna sänka temperaturen de heta dagarna och mildra kylan de kallaste dagarna. De kommer förstå hur stora vattenproducenter skogarna är och därför värna dem för att säkra vattentillgången för invånarna.

De kommer att freda åkrarna från exploatering eftersom närodlad mat i framtiden utgör grunden i invånarnas och besökarnas kost. De kommer att lämna tillbaka naturområden till skogens djur och skärgårdens fåglar, som idag fått flytta in till tätort för att finna livsutrymme.

De kommer att bygga många fler våtmarker som till stor del kan rena avlopp på ett mycket billigare och smartare sätt än dyra reningsverk.

De kommer att låta grönområden hänga samman för att säkra pollinering och biologisk mångfald, något som dagens samhällsplanerare i Trosa helt struntat i och i stället skapat barriärer, som hindrar fortplantningen av många arter i naturen. De kommer att försvara allemansrätten och strandskyddet för att ge alla fortsatt kostnadsfri möjlighet till naturupplevelser.

De kommer att bejaka varje sätt att minska belastningen på miljön i allt de gör helt enkelt.

Kort sagt, de kommer inte att vilja ha den framtid som dagens styrande Trosapolitiker nu planerar för dem.

NI KAN FORTFARANDE STOPPA PROJEKT INFART VÄSTRA TROSA

De pågående klimatförändringarna kommer inte att ta hänsyn till de skäl som anges i handlingarna, som medger byggnation av Infart västra Trosa och indirekt också ger klartecken till en gigantisk exploatering av naturmark, som idag utgör de sista kvarvarande skogarna som försörjer Trosa med ekosystemtjänster såsom till exempel vattenförsörjning, luftrening och temperatursänkning. Tre livsavgörande grunder för invånarna i kommunen, som nu hotas av exploatering, som inte behövs.

Klimatförändringarna kommer att ge oss kännbara konsekvenser oavsett om era projekthandlingar slår fast att projektet kan genomföras utan betydande miljöpåverkan enligt konstens alla (o)mänskliga kalkyler. Klimatförändringarna kommer inte heller att bry sig om vems ansvaret är för att uppfylla klimatmålen.

Vägen behövs inte för Trosas nuvarande invånare och besökare eftersom i stort sett samtliga målpunkter i Trosa redan ligger på östra sidan i nära anslutning till Smäckbrogatan och Nyängsvägen. Kvarvarande målpunkter på västra sidan kan bara nås via befintliga vägar och infart västra Trosa kommer inte att vara ett avlastande alternativ eftersom de allra flesta använder sig av kortaste-vägen-principen vid valet av färdväg. Grunderna för att bygga vägen är falska. Smäckbrogatan är redan avlastad i och med den exploatering av östra Trosa och förflyttning av centrum till östra sidan som skett de senaste åren.

Trafikbelastningen i östra Trosa kommer inte heller att minska med en ny väg. Den nya vägen tjänar bara den eller de markägare som genom exploatering önskar kapitalisera sin skyddsvärda naturmark i västra och södra Trosa. Vägar ska byggas om den stora allmänheten har nytta av vägarna. I det här fallet har inte den stora allmänheten nytta av en ny väg. De har nytta av att kustskogarna Trosaskogen och Hungaskogen finns kvar och försörjer dem med en mängd livsavgörande ekosystemtjänster såsom t ex luftrening och vattenförsörjning.

Precis som lagrådet sågar dåliga lagförslag jämns fotknölarna när politikerna inte tänkt till ordentligt kan ni såga dåliga vägprojektförslag med tyngd av den specialkompetens ni har, men politikerna saknar. Projekt infart västra Trosa går tvärsemot de klimatmål som Sverige har förbundit sig till. Projektet går också tvärsemot de direktiv som idag råder för samhällsplanering och vägbyggen. Ni har gott om giltiga grunder för att avbryta projektet.

Ni kan hjälpa morgondagens klimatsmarta generation att få en bättre start än den som Trosas politiker vill ge dem. Låt dem behålla kustskogarnas ekosystemtjänster och därmed slippa stora risker för vattenbrist och oöverstigliga luftföroreningar. Låt dem behålla åkrarna till närodlad mat. Låt dem behålla den skyddsvärda biologiska mångfalden, som även är livsavgörande för människan. Låt dem behålla möjligheten till ett rikt friluftsliv i bullerfria miljöer. Låt dem få chansen att se barn växa upp i en gift- och utsläppsfri miljö. Ge dem chansen att få leva ett liv utan klimatångest.

Använd våra skattepengar klimatsmart, avbryt projekt infart västra Trosa.

BILAGOR

För ovanstående redovisade synpunkter har jag hämtat information från följande källa, som jag kan rekommendera som intressant och lärorik läsning.

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

ANDRA KÄLLOR

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONER

Med hopp om att ni låter klimatförnuftet råda.

Anna Bohlin, Trosa den 31 maj 2018,GIVE THE CLIMATESMART GENERATION OF TOMORROW A GOOD START

Tomorrow’s inhabitants and visitors to the municipality of Trosa will belong to the climate-smart generation, unlike the current generation, which seems to be unnecessarily stuck in bad environmentally habits, which are now actually really causing the climate change we witness on an increasing scale for each year.

Tomorrow’s climate-smart generation will refuse fossil and electric car transport. They will not need any new roads because they will ensure that the environmental impacts are reduced to an absolute minimum. They will have noise-free transports that do not have an environmental impact and do not require huge road spaces, such as the untidy vehicle stock of today.

They will design jobs that do not require commuting. They will set up a daily life that does not require unnecessary fossil and electric car transport. They will protect the nutritional organic food. They will use tax money for projects that do not violate climate goals.

They will skip the escapees and explanations for why conversion to a climate-friendly existence can not be done immediately. They will never count time gains because that term will no longer be relevant in a climate-friendly world. They will measure growth in quality instead of quantity. They will let nature take the lead instead of vice versa.

They will protect the forests Trosaforest and Hungaforest in Trosa, if they remain when tomorrow’s climate-smart generation takes over. They will know how important they are to keep residents’ health and water supply. They will know that ecosystem services like those forests never can be replaced by machine systems.

They will expand the natural areas by building carefully without destoying natural landscapes. They will make the towns greener in order not to make them a hot island. They will eliminate the risks of floods by taking advantage of nature’s ecosystem services.

They will build smart to reduce transport distances. They will let the trees in the towns and forests lower the temperature of the hot days and soften the cold the coldest days. They will understand how big water producers the forests are and therefore protect them to ensure water supply for the residents.

They will save the fields from exploitation because nutritional food in the future is the basis of the diet of residents and visitors. They will return nature areas to forest animals and archipelago birds, which today have moved into urban areas to find living space.

They will build many more wetlands that can largely drain sewers in a much cheaper and smarter way than expensive wastewater treatment plants.

They will allow green spaces to cling together to ensure pollination and biodiversity, something that today’s community planners in Trosa completely destroyed and instead created barriers that prevent the reproduction of many species in nature. They will defend all rights and the protection of the beach to give everyone still free opportunity for nature experiences.

They will alleviate every way to reduce the impact on the environment in everything they do simply.

In short, they will not want the future that today’s governing troop politicians are planning for them.

YOU CAN STILL STOP THE NEW BIG ROAD PROJECT

The ongoing climate change will not take into account the reasons stated in the documents that allow the construction of the new big road and indirectly also give rise to a huge exploitation of natural land, which today constitute the last remaining forests that supply Trosa with ecosystem services such as for example water supply, air purification and temperature reduction. Three life-giving grounds for residents in the municipality, now threatened by exploitation, which are not needed.

Climate change will give us tangible consequences, regardless of whether your project documents establish that the project can be implemented without significant environmental impact according to all (un)human calculations. Climate change will also not concern who is responsible for meeting climate goals.

The road is not needed for Trosa’s current inhabitants and visitors because virtually all of the destinations in Trosa are already located on the eastern side in close proximity to Smäckbro road and Nyängs road. Remaining west-side destinations can only be reached via existing roads and entry west Trosa will not be a relieving option because most people use the shortest-way principle when selecting a route. The grounds for building the road are fake. Smäckbro road is already relieved by the exploitation of eastern Trosa and the relocation of the center to the east side that has taken place in recent years.

The traffic load in Eastern Trosa will also not be reduced by a new road. The new road only serves the landowner or landowner who, by exploitation, wishes to capitalize on his protected natural landmark in western and southern Trosa. Roads should be built if the general public benefits from the roads. In this case, the general public does not benefit from a new road. They benefit from the fact that the forest forests Trosaforest and Hungaforest remain and provide them with a variety of vital ecosystem services such as air purification and water supply.

Like the law council gives bad bills thumb down, when politicians are not thinking properly, you can give bad road project proposals thumb down, with the weight of the special skills you have, but politicians miss. Projects in western Trosa don’t match the climate goals that Sweden has committed to. The project is also contrary to the directives currently in place for community planning and road construction. You have plenty of valid reasons to cancel the project.

You can help tomorrow’s climate-smart generation get a better start than the future that Trosa politicians want to give them. Let them maintain the ecosystem services of coastal forests, thus avoiding great risks of water shortage and insurmountable atmospheric pollution. Let them keep the fields in needy food. Let them keep the biodiversity safe, which is also vital to man. Allow them to maintain a rich outdoor life in silent environments. Let them have the chance to see children grow up in a poison- and emission free environment. Give them the chance to live a life without climate anxiety.

Use taxpayer’s money climate smart, cancel the new big road project in Trosa.

SOURCES

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/25/hur-mycket-vill-du-skanka-bort-how-much-do-you-want-to-give-away/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/05/27/who-are-you-vem-ar-du/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/06/demokrati-democracy/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/ville-valle-och-viktor/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/15/lat-ornen-flyga-where-eagles-fly/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

ILLUSTRATIONS

With the hope that you let the climate sense prevail.

Anna Bohlin, Trosa May 31 2018,


Who are you? Vem är du?


Svensk text efter den engelska

Look at the ten frogs that could be any of us humans as well.

Who are you? Which frogs do you wish to be?

The one already betrayed by the too hot water that no one told you about?

The one who are about to jump in the water because other frogs claims it’s okay with a hot bath?

The one who follows the one who says the only way is up even if the pollution goes both up and down in that ladder of lifestyle?

The frog who doesn’t care about anything else than to find its own happiness and love?

The frog that thinks a simple stop sign will do the trick to stop global warming and hope other frogs will read the sign and act?

The frogs with the power to pull out the plug and decrease the heat of the water, but maybe doesn’t do it. They could use their power to increase or decrease the heating. What do they do?

I think we all are a little bit of the ten frogs from time to time. I just hope we all come to our senses in time and heal the planet for both our and the nature’s sake.

It’s time to wake up and realize that the water already is too hot for our health. We should help those in power to turn of the heat and the electricity to that hotplate. Give them courage to make the wisest decisions.

If you think this post can spread knowledge feel free to share it.

Sharing is caring   (Learned that from Danny)

……………….Titta på de tio grodorna som likaväl kan vara vi människor.

Vem är du? Vilka grodor vill du likna?

Den som redan förrådes av det för heta vattnet som ingen berättade om?

Den som ska hoppa i vattnet, eftersom andra grodor hävdar att det är okej med ett varmt bad?

Den som följer den som säger att det enda sättet är uppåt även om föroreningarna går både upp och ner i den stegen av livsstil?

Grodan som inte bryr sig om något annat än att hitta sin egen lycka och kärlek?

Grodan som tror att en enkel stoppskylt kommer att hindra global uppvärmning och hoppas att andra grodor kommer att läsa skylten och agera?

Grodorna som har kraften att dra ut kontakten och minska värmen i vattnet, men kanske inte gör det. De kan använda sin kraft för att öka eller minska uppvärmningen. Vad gör de?

Jag tror att vi alla är en liten bit av de tio grodorna från tid till annan. Jag hoppas bara att vi alla förstår allvaret i tid och påbörjar läkningen av jorden för både vår och naturens skull.

Det är dags att vakna och inse att vattnet redan är för varmt för vår hälsa. Vi borde hjälpa de som har makten att stänga av värmen och el till den kokplattan och göra så att de vågar fatta kloka beslut.

Om du tycker att detta inlägg kan sprida ett bra budskap får du gärna dela inlägget.

Sharing is caring (Learned that from Danny)

Anna

Bäver – Beaver

This friend swimmed by the other day. It´s unusual for archipelago folks to see beaver.

Denna lilla kompis kom förbisimmande häromdagen. Ovanligt i skärgården men inte omöjligt.

Bäver – Beaver

Anna

Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

Snok – snake

Over at John’s blog Fotobloggarna – Photobloggers you can read more about snakes.

Thanks to his posts about snakes I no longer fear our grass snakes. I find them interesting, but I still keep distance from them when I see them.

På Johns blogg Fotobloggarna – Photobloggers kan du läsa massor av intressant information om snokar.

Hans berättelser om snokar har fått mig att inte rygga tillbaka varje gång jag ser en snok. Nu finner jag dem fascinerande i stället. Men jag håller ändå ett visst avstånd till dem, men har inget emot att de kryper omkring i naturen.

The other day I found this snake.

Härom dagen fann jag denna snok. Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det bryr sig inte våra myndigheter, som har ansvaret att skydda deras livsrum, om tråkigt nog.

John if you see this, please tell us something about this snake in the comments field.

John om du ser detta inlägg får du gärna berätta något om snokarna i kommentarsfältet.

The rest of you are of course welcome to leave comments too 🙂

Ni andra är naturligtvis också välkomna med era kommentarer 🙂

Anna

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle?

Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån.


We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you do to imcrease the speed of the transition to a fossil free world?

Answer the questions in the carbon footprint measurement


Jag gjorde en översiktlig genomgång och insåg att jag har mycket att förbättra. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

I did a quick overview and realized I have many improvements to make. You can read more here:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

Last year I did this painting. Förra året gjorde jag denna målning. Who of these frogs are you? Vem av grodorna är du?


Who do you really want to be? Vem vill du egentligen vara?

I am all frogs, but I want to be like the most wise frogs entirely, so I hve to keep working on some changes.

Jag är alla grodorna, men vill vara de mest kloka grodorna enbart, så jag har en del att jobba på.

Vi har inte tid att vänta på att andra ska börja förändringarna. Vi måste börja med oss själva.

We haven’t time to wait for others to start the changes. We have to start with ourselves.

Anna

Visionslösa politiker – politicians without visions

After Swedish text comes an english version.

Från Ingrid på Vägval i Trosa kommer följande text:

S-Alliansen i Trosa struntar i klimatfrågan. Det behövs en omställning av hela samhället menar professor Johan Rockström Stockholms Universitet och chef för klimatforskningsenheten vid Stockholm Resilience Centre, se
https://www.svd.se/rockstroms-smocka-mot-politikerna-visionslosa

Klimatfrågan får alldeles för lite utrymme i den politiska debatten. Det är inte bara en miljöpartifråga utan en fråga för samtliga partier. Att bli helt fossilfri är en av de viktigaste frågorna att fokusera på.

Trosapolitikerna gör tvärtom. Bygger samhällen med hundratals bostäder på Tureholmshalvön, långt ifrån tätorternas service, handel och arbete. Ökar bilpendlingen. Bygger ny väg som leder direkt till en återvändsväg, Utterviksvägen på Tureholmshalvön.
Läs vad Trosapolitikerna anser på länken
https://trosainformation.wordpress.com/svar-fran-politikerna/

Tack Ingrid för dessa kloka ord.

Jag gjorde en teckning för några år sedan när kag insåg att politikerna i Trosa struntade och fortfarande struntar i Parisavtalet. De fortsätter att förstöra natur och ökar hela tiden utsläppen. Det är pinsamt helt enkelt med moderna mått mätt.

Jag hoppas att ditt land, kommun och stad gör bättre ifrån sig än vad vi gör.

Google translation to english

From Ingrid at Vägval i Trosa comes the following text:

The politicians in Trosa fails in the climate issue. A change is needed says professor Johan Rockström Stockholm University and head of the climate research unit at Stockholm Resilience Center, see
https://www.svd.se/rockstroms-smocka-mot-politikerna-visionslosa
Newslink is in Swedish.

The climate issue gets far too little space in the political debate. It is not just an environmental party issue but a matter for all parties. Becoming completely fossil free is one of the most important issues to focus on.

The Trosa politicians do the opposite. Building communities with hundreds of homes on the Tureholm Peninsula, far from the services, shopcenters and workplaces. Increases fossil car commute. Building new road leading directly to a return road, Uttervik Road on Tureholm Peninsula.
Read what the Trosa Politicians believe at the link
https://trosainformation.wordpress.com/svar-fran-politikerna/
The link is in Swedish.

Thanks Ingrid for these wise words.

I did a drawing a couple of years ago when I realized the politicians in my town wasn’t gonna follow the Paris agreement. They keep destroying nature and increase the pollution. It’s embarrassing to say the least.


I hope your country and city do better than we are.

Anna

Green beautys – Gröna skönheter

Green Hairstreak – Grönsnabbvinge

Grönsnabbvinge Green Hairstreak

and a little bigger green creature, green woodpecker, gröngöling

Green Woodpecker – Gröngöling (rödlistad-red listed)

Anna

News from Save Trosa nature – Nyheter om Infart Västra Trosa maj 2018

Granskningsutlåtande för Infart Västra Trosa har nu kommit från Trafikverket.

Svaren på 52 inkomna synpunkter där merparten av synpunkterna uppmanar myndigheterna och politikerna att avbryta projektet med hänsyn till klimatmålen lyder från Trafikverket ungefär så här i sammanfattning (min översiktliga tolkning):

– klimathänsyn och politiska beslut är inte vårt bord,
– vägen har ingen negativ klimatpåverkan eftersom den innebär tidsvinster, min reaktion: beräknad tidsvinst anges vara drygt 1 minut, ja ni läste rätt 1 MINUT!!!! Hänsyn inte taget till risk för köbildningar i rusningstid
– vägen innebär inte ökade utsläpp eftersom den ska avlasta andra vägars trafik, min reaktion: om detta argument är gilitigt innebär det att man kan runda klimatmålens krav genom att sprida ut utsläppen på stora orörda och skyddsvärda naturytor, istället för att verkligen minska utsläppen genom att arbeta för att minska onödig fossilbilstrafik på befintliga vägar!

Granskingsutlåtandet finner ni på Vägval Trosa där ni också kan läsa om tidigare aktioner och ansträngningar för att få politiker och myndigheter att vakna upp till 2000-talets realitet, att på allvar börja följa klimatmålen och därmed lägga ner vägprojektet.


Vill ni läsa sagan om hur detta storslagna vägprojekt kom till och varför kan ni läsa om Ville, Valle och Viktor.

Vill ni läsa fler inlägg om det vansinniga vägprojektet kan ni gå till kategorin Trosa förbifart-Infart Västra.


Gör er röst hörd för försvaret av fortsatt skyddande av naturen, gör inte som myndigheterna, som struntar i både klimatmål och natur för en enda minuts teoretisk tidsvinst.


Be a bleesing to nature!

Google translation of Swedish text:

Inspection report for The new big road in Trosa has now come from the Swedish Transport Administration.

The answers to 52 comments received, in which most of the comments call on the authorities and politicians to cancel the project in view of the climate targets, is as follows from the Swedish Transport Administration (in my interpretation):
– Climate and political decisions are not our table,
– The road has no negative climate impact because it involves time gains, my reaction: Estimated time gain is stated to be just over 1 minute, yes you read right 1 MINUTE !!!! Consideration not taken to risk of queues during rush hour
– the road does not mean increased emissions because it will relieve the traffic of other roads, my reaction: if this argument is valid, it means that the climate targets can be met by spreading the emissions into large untouched and protected natural areas, instead of really reducing emissions by work to reduce unnecessary fossil fuel car traffic on existing roads!

The examination report is available in Swedish at Vägval Trosa.

If you want to read about how this madness project was born and why, you can read about Yanno, Dunno and Victor.

If you want to read more about the road project in previous post, go to category Trosa Förbifart-Infart Västra Trosa.

Don’t be like the authorities in Sweden, be a bleesing to nature instead!


Make your voice heard for all nature destroyment project. Say yes to protecting nature!


Anna

Drama on a field – dramatik på ängen

One evening we saw this drama on a field right beside the road. We were lucky. There was no traffic so we could stop for a while and take pictures.

En kväll fick vi syn på detta drama alldeles vid sidan av vägen. Vi hade tur. Ingen trafik på vägen gjorde att vi kunde stanna och fånga dramat på bild.

En hök av något slag verkar ha fått vittring på harens ungar som kanske ligger i gräset någonstans. Mamma hare försöker avleda höken. Hon hoppade upp mot höken strax efter denna bild.

Some kind of hawk probably tries to get the claws on a little baby hares in the grass. Mama hare tries to redirect the hawk to protect the kids. She jumped up towards the hawk right after this picture.

The hawk is stubborn and keeps flying over the hare.

Höken ger sig inte utan fortsätter att kretsa ovanför haren. 

Vem som jagar vem är ibland svårt att uppfatta.

Who’s chasing who is sometimes hard to see.

När jag jämför denna bild med fågelbokens bilder och beskrivning landar min gissning i att det är en brun kärrhök. Men rätta mig gärna om jag har fel, för min gissning kan mycket väl stämma illa.

It’s fascinating to see the bird who I think is some kind of hawk. But I also feel with the hare and her kids. What if someone threatened your kids right in the middle of a beautiful evening? What would you do? On the other hand. What would you do if you were hungry and had hungry kids to feed? 

Nature is not easy. I will tell more about that in a coming post. 

Anna