European green woodpecker – Gröngöling


I saw this bird flying in the woods today. It’s a very quick drawing, so it’s not a great one.

I couldn’t catch it on camera, the bird was too fast for me.

The green woodpecker is protected and on the red list of endangered species in Sweden. The bird lives in the Tureholm peninsula as all the other animals I’ve shown photos and drawings of lately.

I hope you don’t get bored with all my animal and save Trosa nature talking 🙂

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 12

Än så länge kan alla som inte äger egna strandnära fastigheter komma ner till Tureholmshalvöns strandområden på många håll. De möjligheterna kommer att minska kraftigt om exploateringsplanerna, som kommunens politiker och den största markägaren i området vill genomföra, kommer till stånd.

Vill du vara med och försöka rädda naturen kvar för alla att vistas i och inte bara några särskilt utvalda, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com.

Today everyone can visit the land near sea at Tureholm peninsula. That may not be the case in the future if the big landowner and the politicians set their exploitation plans at work. Then just a few will have access to beaches and land near sea instead of everyone.

Here´s some sealife from Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Aborre – Perch

Gädda – Pike

Spigg – Stickleback

Fiskar – fishes

Blåstång – bladderwrack

Tångbloggen kan du läsa mycket om livet under vattenytan.

At Baltic seaweed blog you can read more about life in Swedish seas.

Mink

Simmande snok – Swimming snake

Snok på land – Snake on land

Snokhuvud – Snake face

En liten snokunge död – A little snake kid dead

Jag har lärt mig från John på Fotobloggarna att snokar kan spela döda som försvar, men denna lilla snokunge var mer än övertygande död tyvärr.

I´ve learned from John at Fotobloggarna that snakes play dead as a defence reaktion, but this little kid snake was dead for real. Sad but true.

At Fotobloggarna you can read more about snakes and see lots of photos of them.

Anna

What a week!

The short ones are normal weeks. The tall ones are Save Trosa nature weeks on the this blog. I hope that means we are many that cares for nature.

Thank you all for being a part of following and sharing the series of Paradise in Earth pictures of Trosa nature that we are trying to save. The politicians and a big land owner wants to destroy nature in the name of money who goes to only one single pocket. The politicians can still rethink this madness and shift to saving nature thoughts instead. That would make them brave and the future citizens would be forever grateful I think.

Stats normally don’t mean a thing (if you ain’t got that swing 🎶🎵) when it comes to blogging. But when it’s about trying to convince politicians of saving Trosa nature the stats can have positive effects in the long run. You more we can show nature is something worth saving, the better. So then stats actually have a point.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 11

Fler fjärilsbilder. De här arterna har jag ingen aning om vad de heter. Kan ni hjälpa mig?

More butterfly photos. I have no idea of the spieces namnes. Can you help me?

No 1 (undersida – back side)

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Känner du igen någon av arterna? Lämna gärna en kommentar 🙂

Do you know any of them above? Leave a comment 🙂

And if you don´t you are welcome to leave a comment anyway 😉

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10

På Tureholmshalvön bor många fjärilar både i skog, äng och längs stränder. De är beroende av den orörda natur, som nu till stora ytor riskerar att försvinna på grund av grandiosa exploateringsplaner för halvön. I Sverige är är var fjärde dagfjäril uppsatt på rödlistan. Livsmiljöerna för fjärilarna har minskat i rask takt. De lämpliga livsmiljöerna blir alltmer isolerade från varandra och det omöjliggör återkomster där fjärilar dött ut. Ska vi i Trosa kommun också bidra till denna dystra utveckling? Eller ska vi tänka om och avbryta de storslagna exploateringsplanerna av Tureholmshalvön, som inte behövs. Trosa kommun växer redan kring tätorterna med närhet till nutida och framtida transportpunkter i den takt kommunfullmäkige har bestämt (150 personer om året). Vi behöver inte förstöra mer natur och bidra till att djur och växter måste flytta eller dö ut i vårt område.

Om du vill vara med och försöka övertyga våra politiker om att Trosas natur är så attraktiv och betydelsefull att vi inte har råd att förstöra den, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com. Vi är ett opolitiskt nätverk som vill bevara Trosas natur för framtida generationer.

At Tureholm peninsula many butterflies lives. They need nature to stay alive. The nature is now threaten by grandiose exploitation plans. We don´t need to expoit grand nature, it´s just a big land owner who think money is more important than nature who needs to exploit the land. The landowner already got zillions of money, but obviously that´s not enough.

Butterflies in Sweden have hard times. Big areas where they used to live is no longer there. The areas where they still can live is isolated from eachother, so the areas can not provide a reborn to areas that lost their butterflies. I think our local politicians should rethink who they will support. The landowner with only more money as a goal or nature with everyones interest as a goal.

Apollofjäril – Apollo (rödlistad – redlisted)

Luktgräsfjäril – Ringlet

Silverstreckad pärlemorfjäril – Silver-plated pearl tenderloin (undersida – backside)

framsidan – front side

Kålfjäril – Cabbage butterfly

Rovfjäril – Small white

Grönsnabbvinge – Green Hairstreak

Mindre guldvinge – Smaller gold wing

Blåvinge – Polyommatini

Svingelgräsfjäril – Lasiommata Megera

Hedblåvinge undersida – Plebejus idas backside

Hedblåvinge framsida – Plebejus idas front side

Hedblåvingen i denna blå ton på framsidan med orange halvmånar liknar den mycket ovanliga Kronärtsblåvingen.

This blue and orange color of the plebejus idas front side is very similar to a very rare butterfly in Sweden – Plebejus argyrognomon.

Citronfjäril – Birmstone

Amiralfjäril – Admiral butterfly

Påfågelöga – European peacock

Why do we humans don´t think butterflies are worth their living space? I don´t get that.

Butterflies are flying pieces of nature artwork. They are so beautiful, I think.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9

Fler djurbilder från Tureholmshalvön Trosa. Dessa djur kanske måste söka nya boplatser om exploateringen och förbifart Trosa-projektet genomförs av politikerna och stora markägare i området. Vill du vara med och påverka i frågan e-posta oss på informationtrosa@gmail.com och berätta vad du tycker är viktigt att bevara i Trosa kommun.

More pictures from Trosa nature. These animals may have to search for new places to live if the exploitation plans and the new big road comes true. Trosa nature will no longer be what it is today then. That´s sad and also a stupid waste.

Humla – bumblebee

Liten ödla – Little lizard

Ekorre – Squirrel

Älgar – Moose

Harunge – baby Hare

Vildsvinsungar – Wild boar kids

Rådjur – Deer

Mård – European Pine Marten

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 8

Kanske inte favoritdjur för alla, men sniglar gör stor nytta i naturen och många arter lever på Tureholmshalvön i Trosa.

Not everyones favourite animals, the slugs and snails, but they do have the right to live in nature anyway, no matter what we humans say and think. Many spieces lives in the Tureholm peninsula i Trosa Sweden.

Liten snäcka – little snail

Liten snäcka – little snail

Liten snäcka – Little snail

Vinbergssnäcka – Escargot

Leopardsnigel – Leopard slug (dödar mördarsniglar 🙂 kills spanish slugs :))

Röd skogssnigel – Red slug

Snigel – slug

Svart skogssnigel – Black slug

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön eller besöker den tillfälligt.

Big birds living or visiting Tureholm peninsula.

Besökande fåglar på våren, som använder halvön som rast- och viloplats. Var ska de vila under sina flygresor i framtiden om deras rastplatser försvinner?

Visiting birds in Spring. Where shall they rest on their flying journeys in the future if nature no longer exists here?

Trana – Crane

I did a drawing of Cranes this Spring

Sångsvanar – Whooper swan

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön. Big birds living in the beautiful nature of Tureholm peninsula.

Korp – Common raven

Sparvhök – Sparrowhawk

Ormvråk? – Common buzzard?

Havsörn – White-tailed eagle (rödlistad – redlisted)

Vill du vara med och hjälpa till att bevara Trosas natur till framtida generationer – eposta oss på informationtrosa@gmail.com

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6

Bildresan genom naturen på Tureholmshalvön i Trosa fortsätter. Alla fåglar är fridlysta i Sverige och här kommer ytterligare exempel på fågel-invånare i den natur, som kommunen och en stor markägare vill göra om till tätbebyggda bostadsområden. Var ska fåglarna bo i framtiden? Vem kan föra deras talan om de inte vill flytta men måste flytta för att livsvillkoren försämras så mycket att det inte längre går att bo kvar för dem?

The picture journey of birds living in Tureholm peninsula in Trosa continues below. Every bird spieces is protected in Sweden. These birds live in the nature our local politicians and a big landowner wants to erase and make room for hundreds of new houses instead. Where will the birds go then, when their living space no longer are? Who will speak for them?

Vill du delta i att försöka påverka politikerna att tänka om och i stället klokt rädda Trosas natur kvar till framtida generationers invånare och besökare, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com

Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson länkat Kalla den änglamark-serien och även gjort andra inlägg i frågan om att bevara Trosas natur genom att avbryta projekt Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

Björktrast – Fieldfare

Grönfink – Greenfinch

Tofsvipa – Lapwing

Sidensvansar – Waxwings

Steglits – Goldfinch/Redcap

Koltrast – Blackbird

Dubbeltrast – Mistle thrush

Rödlistade fågelarter kan du finna bilder på i inlägget Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Redlisted birds pictures you can find in the post Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 5

Alla fåglar i Sverige är fridlysta. På Tureholmshalvön bor en mängd olika arter och än så länge har alla möjlighet att besöka naturen för att skåda fågel i både skogs- och strandområden. Ni kan till exempel få syn på dessa småfåglar.

All bird spieces are protected in Sweden. In Tureholm peninsula lives many spieces and so far everyone can visit Tureholm nature and watch the birdlife in forrest and sea area. This is some of the birds you might discover on your nature walk.

Sädesärla – Wagtails

Rödhake – Robins (I wanna make a grand oilpainting of this picture one day. I like the light in the picture)

Grå flugsnappare? – Spotted flycatcher? (I’m not an expert on birds you know…)

Stjärtmes – Long-tailed tit

Blåmesar – Bluetits

Hämpling – Linnet

Rödstjärt – Redstart

Entita – Marsh tit

Talgoxe – Tit

Bofink – Chaffinch

Kan någon berätta vad detta är för en liten krabat? Can someone tell me who this is?

Om du vill hjälpa oss att fortsätta hålla naturen öppen för alla sänd e-post till informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha ytterligare information om projekt Trosa förbifart och exploateringsplanerna för Tureholmshalvön.

Dela gärna inlägget om du vill hjälpa till att hålla Trosas natur öppen för alla. Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson har många inlägg om Tureholmshalvön och projekt förbifart Trosa. Gilla inläggen om ni vill stödja bevarandet av Trosa natur. Lämna gärna kommentarer också.

If you want to help us saving Trosa nature you can give this post a like and even a comment. You can also visit the fb page Mötesplats 0156 where Ingrid Benson linked several of this series of posts about Paradise on Earth. If you´re on fb you can give those posts a like or a comment.

You can also do as Thomas at Aspiblog, reblog and linkback to Save Trosa nature posts on this blog.

Saving nature everywhere in the world is important. Next generations are worth the nature experience and adventures too. Not just us!

More bird posts coming up soon.

This serie started with Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 4

Här kommer bilder på ännu fler fridlysta sjöfåglar som bor på Tureholmshalvön, som tyvärr inte kan föra sin egen talan när stora markägare och kommunens politiker har bestämt sig för att bygga 670 nya hus där idag fåglar och andra skyddsvärda djur bor. När husen kommer upp måste de förmodligen leta nya boendeområden. De tänkta framtida Trosaborna i de tänkta nya husen på Tureholmshalvön, som kanske drömmer om naturnära boende kommer alltså kanske inte att ha särskilt mycket natur kvar att bo nära.

More pictures of protected sea birds in Tureholm peninsula. They can´t speak for themselves when landowners and politicians decides to exploit the landarea they live in. When the exploitations becomes reality the animals probably have to move somewhere else. The future citizens in the new houses maybe dream of living near nature. But when the houses are up there may not be a nature left to live near.

Knölsvan med ungar – Swan with kids

Havsörn – White taled eagle (rödlistad – redlisted)

Knipor – Goldeneye duck

Grågäss med ungar – Grey geese with kids

Ejdrar – eider (rödlistad – redlisted)

Fiskgjuse – Osprey/fish hawk Södermanlands landskapsdjur – animal symbol of our County

Snäppor – Sandpipers

Tänk att alla dessa arter och många fler kan leva på samma plats utan att utrota varandra. Varför kan inte människan försöka leva så också med större respekt för naturlivet? Varför måste vi nästan alltid tränga undan allt annat liv än vårt eget på platser där vi bor?

All these birds and many others are able to live in the same place without exterminate eachother. Why can´t we humans try to live with nature with respect for other animals? Why do we almost all the time destroy nature where we live?

Om du vill hjälpa till att skydda Trosas natur undan onödig exploatering, kontakta oss på epost: informationtrosa@gmail.com

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 3

I Sverige är alla fåglar fridlysta. På Tureholmshalvön lever många sjöfåglar idag ett bra liv. Det kan snabbt ändras om kommunen och exploatörens förverkligar sina storslagna planer för halvön. Då kan dessa fåglar trängas undan av ökad åretruntnärvaro av människor och kraftigt minskad yta orörd natur. Har vi som människor verkligen rätt att tränga undan livsutrymmet för dessa fridlysta fåglar, som de använt sedan tidernas begynnelse? Visste ni att fåglarna härstammar från dinosaurierna?

In Sweden all birds are protected. In the Tureholm peninsula many sea birds live a good life today. That can rapidly change if the politicians and the biggest landowner who wants to make money more than saving nature go through with their exploitation plans. The birds will no longer have the same undisturbed place to live in. Do we humans really have the right to destroy nature life in the name of making money for one man that´s already got billions and never give anything back to the municipality, where he owns land? Birds have used this grand nature area for zillions of years. Did you know birds are far relatives to dinosaurs?

Here´s some pictures from som of the sea birds in Tureholm peninsula, Tureholmshalvön.

Här kommer bilder på några av de sjönära fåglarna som håller till på Tureholmshalvön.

Skarv – Cormorant (not everyones favourite, but I think they have the right to live here as well as humans)

Häger – Heron

Skrak med ungar – Goosander/Common merganser with kids

Tärna ringmärkt – Tern ringed

Strömstare – Dipper

Strandskator – Oystercatchers

Skäggdopping – Grebe

Om du vill hjälpa naturen på Tureholmshalvön att finnas kvar även i framtiden kan du rapportera dina fynd av djur och växter till Artportalen.

Vill du veta mer om nätverket som arbetar för att hjälpa naturen på Tureholmshalvön och Hungaskogen kan du skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com

Anna

 

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 2

Här kommer bilder på några av de fridlysta arter, som lever på Tureholmshalvön. De hotas nu av exploatering, som kommer att tränga undan naturen kraftigt. Befintliga husområden kommer att mer än fördubblas om kommunen och markägarens exploateringsplaner går igenom. Det kommer att innebära att levnadsytorna för djuren minskar i stor omfattning och för allmänheten innebär det färre ytor att använda till skogs- och strandvandringar.

Skicka epost till informationtrosa@gmail.com om du vill engagera dig i frågan om Tureholmshalvöns exploatering och Trosa förbifart.

More pictures of protected spieces that lives in the Tureholm peninsula. The politicians wants to help a big landowner to make more billions and zillions of money by exploiting grand nature. The protected animal living places may be destroyed if the plans become reality. That´s not okay. Not to animals and not to public who will loose access to nature in this area.

Säl – seal

Kopparödla – slow worm

Hasselsnok – smooth snake (rödlistad/redlisted)

Liten snok – baby snake

Padda – Toad

Liten padda – little toad

Groda – frog

Click on the pictures if you want to see large version of them.

I think that kind of nature can give us much more than the sad side of human nature

Human (greedy) nature

Anna

Kalla den Änglamarken – Paradise on Earth part 1

Vi som vill rädda Trosas natur i Hungaskogen och på Tureholmshalvön genom att försöka övertyga politikerna om att avbryta projekt Förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön och Västra Trosa vill skydda bland annat dessa arter, som lever på Tureholmshalvön. De är rödlistade och alltså hotade i olika grad. En exploatering av området riskerar att slå ut arterna helt.

The group of people that wants to save Trosa nature by trying to tell the local politicians to cancel the new big road project and the exploitation of Tureholm peninsula wants to protect this spieces who are on the Swedish redlist of endangered spieces. If the exploitation continues the spieces will probably disappear completely.

Here´s some photos of som animals that lives in the area that we want to protect.

Havsörn – Sea Eagle

Apollofjäril – Apollo butterfly

Gulsparv – Yellowhammer

Hussvala – Common house martin

Ejder med ungar – Common eider with kids

Stare – Common starling

Hasselsnok – Coronella austriaca

Spillkråka – Black woodpecker

Kungsfågel – Goldcrest (alive and kicking after some rest)

Det här är några av de skyddsvärda och rödlistade arter som lever i Tureholmshalvöns natur, som nu hotas av miljöförstörande exploatering. Vi vill skydda den naturen.

This is some of the endangered spieces living in the nature area that is now threaten by exploitation. We want to protect that nature.

Politikerna vill dessvärre än så länge hellre skydda den här naturen i bilden nedan. Men vi hoppas att de hinner tänka om i tid.

Our politicians rather protects the nature in the picture below. But we hope they will come to their senses in time.

Human (greedy) nature

Vill ni hjälpa till att rädda naturen, rapportera gärna era observationer av djur och växter till Artportalen.

Det kan hjälpa naturen i många sammanhang. Genom att tala om att naturen finns, kan politiker och exploatörer inte bortse från att naturen finns och behöver skyddas.

Vill ni komma i kontakt med det nätverk som arbetar för att stoppa planerna på att exploatera Tureholmshalvön och förstöra Hungaskogen med en Trosa förbifart kan ni skicka e-post till: informationtrosa@gmail.com.

We are some people trying to convince the politicians not to build the new big road through grand nature and skip the exploitation of Tureholm peninsula, also grand nature area. I will try to make some more posts with pictures of our grand nature, so you all can see what we´re fighting for.

Anna

Sharing is caring…

…for saving nature.

My recent post about Save Trosa nature has spread to the fb page Mötesplats 0156.

If you’re on fb and want to support the Save Trosa nature movement, please visit the fb page and leave a like or even a comment. 


If we’re many we can win over politicians that thinks money that goes to one big landowner’s pocket is more important than to preserve nature that everyone has access too. 

Anna