Books

Mannen med sälgpiporna – Pied piper

Author: Nevile Shute

I borrowed an old book from a friend and found it very readable. I hope such heroes are around today to in areas where they are needed.

I know it’s a fictional, but I believe there are people who have the guts to do the right thing i r l too.

If you find this book somewhere – read it!


Jag fick låna en gammal bok av en bekant, som jag fann ytterst läsvärd. Jag hoppas att hjältar som de i boken även dyker upp dagens verklighet där de behövs.

Jag vet att boken bygger på fiktion, men jag tror att modiga människor som vågar göra det rätta faktiskt kan dyka upp även i r l.

Om du hittar denna bok någonstans – läs den!

Anna

7 thoughts on “Mannen med sälgpiporna – Pied piper”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.