Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

What if…tänk om…

…Trosa kunde göra som tyskarna, lägga pengarna på att göra Trosabussen avgiftsfri för pendlare istället för att kasta bort pengarna på en ny väg som förstör både natur och förorenar den idag utsläppsfria luften i det tänkta vägområdet. Om fler väljer buss som transport behövs inga nya vägar för fossilbilarna. De kommer vara ett minne blott inom snar framtid om vi alla är kloka nog att förstå att utsläppen måste ner till noll.

…we in little Trosa municipality could do as the germans. Make the bus free for commuters instead of throwing money away on a new unnecessary road that will increase pollution and destroy nature forever. If more commuters use bus for transportation then we don’t need new roads for fossil cars. They will be as old and distinguished as dinosaurs in a couple of years if mankind is wise enough to understand we have to decrease pollution to zero level.

Läs mer om tyskarnas initiativ här/read more here if you can read Swedish:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tyskland-gratis-kollektivtrafik


Vill du hjälpa Trosa att uppnå klimatmålen får du gärna skriva under namninsamlingen som försöker få politikerna att avbryta ett vägbygge som kommer att öka utsläppen.

Wanna help our municipality to follow carbon law? You are most welcome to sign the Save Trosa nature petition here:
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosaFollowing message in Swedish is sent to everyone who has already sign the petition. I didn’t have time to translate it. I’m sorry. In short it says it’s still time to stop the madness plans and much have been done and much remains to be done. There’s email addresses to the politicians that are responsible for this project. They have the power to stop the project, but they don’t seems to have the guts just yet. But we’re working on it 🙂

Nedan följer den info vi nyligen sände ut till alla de som redan undertecknat uppropet Avbryt infart västra Trosa. Så länge politikerna inte har satt spaden i backen har vi chans att hjälpa dem att finna sitt inre förstånd och våga avbryta projektet. De verkar sakna modet än så länge, men vi jobbar på en förändring. Vi kommer alla behöva vakna upp en dag och inse att vi inte kan vänta på att andra ska gå före.

Anna

“Hej alla som skrivit under namninsamlingen “Avbryt Infart Västra Trosa“!

Nu är det dags att AGERA!

DET FINNS GODA MÖJLIGHETER ATT AVBRYTA PROJEKTET INFART VÄSTRA TROSA.

Namninsamlingens främsta syfte är att påverka politikerna. Även om S-Alliansen utåt är enig vet vi att det finns företrädare inom både S, C, L, KD och M som inte vill att Infarten byggs.

Just Du kan medverka till att opinionen bland politikerna inom S-Alliansen svänger.

Hur? Genom att ställa frågor och ifrågasätta de argument dessa politiker för fram. Utmana vart parti att komma med ett eget svar och inte gömma sig bakom ett gemensamt ställningstagande.

Du kan antingen ta direkt kontakt med nedanstående politiker eller maila oss på informationtrosa@gmail.se eller ingrid.benson@bensonmedreg.com eller anna@fargaregarden.se, så skickar vi frågorna vidare utan att nämna ditt namn till den eller de som Du vill utmana.

M: Daniel Portnoff daniel.portnoff@trosa.se

L: Bengt-Eric Sandström bengt-eric.sandstrom@politik.trosa.se

C: John Carlsson john.carlsson@centerpartiet.se

KD: Arne Karlsson arne.karlsson@trosa.se

S: Magnus Johansson magnus.johansson@abf.se

Information om vad de olika partierna tycker om Infarten finns redovisat på vår hemsida, “Vägval i Trosa“. Under menyn Nyheter finns allt som hänt under sommarens debatt och här finns länkar till alla brev och artiklar som skrivits. Börja med att titta under Nyheter https://trosainformation.wordpress.com/nyheter/

Särskilt intressant är Alliansens syn på projektet, det hittar du direkt på denna länk https://trosainformation.wordpress.com/alliansen-om-infarten/

Där finns även ett bemötande på M:s argument för Infarten.

AGERA NU, DET ÄR INTE FÖRSENT ATT PÅVERKA!

Vi är nu 538 st som undertecknat namninsamlingen “Avbryt Infart Västra Trosa“. Det är många personer men vi vill bli fler. Vi vet att det finns flera som ännu inte kommit sig för att underteckna petitionen. Sprid därför gärna att denna namninsamling finns. Alla som undertecknar kommer att få fortlöpande information om vad som händer i Infartsfrågan. Länken till Namninsamlingen är https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa.

PÅGÅENDE ÄRENDEN

1. Ett Överklagande av Länsstyrelsens beslut (2012-10-02) att Infart Västra Trosa inte “medför någon betydande miljöpåverkan” har inlämnats och ligger för närvarande hos Högsta Förvaltningsdomstolen för prövningsrätt. Överklagandet har undertecknats av mer än 150 personer. Mer om detta Överklagande kan Du läsa på vår hemsida “Vägval i Trosa” under menyn Överklaganden https://trosainformation.wordpress.com/overklaganden/

2. Trafikverket Region Öst har den 26 april 2018 överlämnat Vägplanen för Infart Västra Trosa för fastställelse till Trafikverket i Borlänge. Trafikverket har inte besvarat frågan som vi ställt när Vägplanen kan tänkas fastställas. Vägplanen går att överklaga inom 3 veckor från fastställelsedatum. Då behöver vi Din hjälp. Synpunkter på Vägplanen kan läsas på länken

https://trosainformation.wordpress.com/synpunkter/

Du ingår nu i nätverket Avbryt Infart Västra Trosa och kommer att få löpande information om vad som händer. Om du inte vill få några mail från oss kan du maila oss så tas du bort från maillistan.

Tack än en gång för att du undertecknat. Vi hoppas du vill hjälpa till även i det fortsatta påverkansarbetet.

Har du idéer/kontakter vad vi kan göra för att sprida detta nationellt tala gärna om det för oss. Detta är inte enbart en lokal fråga utan lika mycket en nationell klimat- och miljöfråga.

Hälsningar

Ingrid Benson

Anna Bohlin”

Advertisement

2 thoughts on “What if…tänk om…”

    1. Det är märkligt hur utraderad och bortglömd landsbygden och småorter verkar vara i beslutandeförsamlingar. Ändå bor det ju ofantligt många utanför storstäderna. Ni borde verkligen ha rätt till en busslinje.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.