Photographs

Noooooooo!

It started yesterday with some tiny little icky bad corns…

Det började redan igår med små små aningar till vita små korn…

After a night it look like this outside

I morse såg det ut så här utanför

It’s way too early för the icky bad white stuff!

Jag anar en lång vinter om den ska börja redan nu.

Brrrr! (Same on both language, I wonder why, hahaha)

Anna

Advertisements

14 thoughts on “Noooooooo!”

    1. Hoppas att de inte ändrar sig. Jag vill inte ha vinter ännu. Men skogen verkar faktiskt ha gått och lagt sig för vintervila. Så lite orolig för tidig vinter är jag fortfarande.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.