Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Snart 400 namn – soon we reach the 400 milestone

Snart når namninsamlingen 400-strecket. Vill du tillhöra de som skricit under för att rädda Trosas närnatur, som även i framtiden behövs för grundvatten försörjning, friluftsliv, åkerodlat foder till djur och livsmiljöer för vilda djur och växter bland annat? Skriv under namninsamlingen du också. alla kan skriva under. Du väljer själv om ditt namn ska synas… Continue reading Snart 400 namn – soon we reach the 400 milestone

Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, What ever

Bygg inte sönder Trosa kommun!/Don´t destroy Trosa nature!

If you wan´t to support Save Trosa nature movement, please visit original post and leave comments and likes. In the comments you find an english version of the text. If any of you are good in translating the text into German or Spanish or any other language, please do so in the comments in original post. Save Trosa nature is for both us who live here and for all of you who want´s to visit beautiful Sweden nature in the future. If you’re on fb you can visit the save Trosa nature page: https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart and leave a like if you want to support our efforts to save Trosa nature 🙂

Anna

Hållbar väg för Trosa

Utveckla Trosa utan förbifart (kopia)

Trosa kommun är en liten kommun till ytan. Här finns inga fjällvidder, älvar eller storskogar. Landskapet är småskaligt. Vägar och bebyggelse är nästan ständigt närvarande. Det är därför vi måste värna de få sammanhängande landskap och naturområden som finns kvar. För framtiden! Inte fortsätta som nu sker, att ta fler och fler landskapsrum i anspråk för bebyggelse.

Trosaåns dalgång, med Hungaskogen, är ett av de områden som vi verkligen behöver ha kvar som närströvområde i triangeln Västerljung-Vagnhärad-Trosa. Här kan människor hämta kraft; vi som bor här såväl som besökare. Vandra, paddla, skida, orientera, leka, uppleva natur och mycket, mycket mer.

Att dra en förbifart över Trosaåns dalgång och genom Hunga strövområde vore att skada ett av de mest värdefulla och större rekreationsområden vi har i Trosa kommun – Hunga strövområde. Området är utpekat av Trosa kommun som skyddsvärt. Vägen skulle leda till ännu mer trafik och buller på Ådavägen (väg…

View original post 202 more words