What ever, Yellow fellows

Att korsa nordpolen/to reach the north pole

IMG_0139.JPG

Some of you may have seen this painting before on my blog.
For me the picture is about mans struggle, for what?
Some of us walk and walk and walk and still we don’t reach what we wish for.
Do we always choose the right way? I mean the north pole, do we really have to reach such a goal? Some people throught history have tried and succeeded, other failed.

The author Bea Uusma has written a book about three swedish men who tried to reach the north pole with a ballon, but did not make it.

Jag har precis nyligen tagit mig genom issörja, halkat på glaciärer, frusit halvt ihjäl, försökt komma undan vinden, den mest iskalla vind vädret kan skapa. Jag har längtat hem, grälat med de som också vandrar med myrsteg över vita människoöde vidder nästan längst upp på jordklotet. Jag har ätit, mått dåligt, mått bra, jag har skjutit björn, mås och säl. Jag har dött, jag har begravt, jag har suttit på vakt. Jag har antecknat, jag har tänkt, jag har navigerat. Jag har ångrat mig, jag har kämpat vidare i fast tro på att klara livhanken på alla i följet. Jag har rott, jag har åkt luftballong, jag har sett natt och dag gå ihop till oskiljaktighet.

Eller….egentligen har jag bara helt enkelt läst en mycket spännande bok i ett ämne jag inte ens trodde intresserade mig. Författaren Bea Uusma tar läsaren igenom alla vedermödor både hon och Andrees expedition råkar ut för. Det går inte att tappa intresset under läsningens gång. När jag läst färdigt insåg jag att jag faktiskt målat en tavla kring ämnet utan att jag då tänkte på det.

Varför ger vi oss ut på vansinnesäventyr ibland? Kanske måste vi det, eller handlar det bara om äregirighet? Tror vi oss kunna besegra naturens starka krafter? Eller vill vi se hur långt vi klarar att stå emot dem? Kanske söker vi ursprung? Kanske flyr vi? Kanske söker vi osökbara svar?

Hur som helst kan jag rekommendera boken. Välj gärna ursprungsboken framför pocketversionen. Den senare har inte samma bildmaterial, som ursprungsboken.
Ni kan hitta boken här (adlibris) eller här(bokus), om ni inte har vägarna förbi en fysisk bokhandel där ni kan få personlig service 🙂

Här kan ni läsa om Bea Uusma i en intervju i DN.

Anna

9 thoughts on “Att korsa nordpolen/to reach the north pole”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.