What ever, Yellow fellows

Man and the environment/människan och miljön

Man and the environment forms not always a good combination.

The other day I received a link tips horrible images in which humans messed up the environment and oneself.

You can see for yourself here. http://www.boredpanda.com/pollution-china/

How can we humans think so crazy and then do not understand that we need to rethink at once?

Now and then I take up the theme of the environment and people in my paintings. Here you can see Extracting oil and Mining gems. No mood-pictures, but maybe they set off the alarm clock in our environment slumbering …

Människan och miljön bildar inte alltid en lyckad kombination.

Här om dagen fick jag ett länktips på förfärliga bilder där människan ställt till det för miljön och sig själv.

Ni kan se själva här. http://www.boredpanda.com/pollution-china/

Hur kan vi människor tänka så galet och sedan inte förstå att vi måste tänka om genast?

Jag tar då och då upp temat miljö och människa i mina tavlor. Här kan ni se Att utvinna olja och Att bryta ädelstenar. Inga humörhöjande bilder, men kanske sätter de igång väckarklockan i vårt miljöslumrande…

Anna

2015/01/img_0229.jpg
Att utvinna olja 500 sek

2015/01/img_0232.jpg
Att bryta ädelstenar 500 sek

17 thoughts on “Man and the environment/människan och miljön”

    1. Thank you 🙂
      Frida Kahlo is one of my absolute favourite artists ever. I saw her paintings when I was twelve years old. The paintings totally captured me and I carry them in my memory since then 🙂

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.