20140505-172050.jpg

I read a text about how water droplets falling and got the inspiration for this black and white drawing. The drop begins its journey at the top of the roof and takes down the tiles and heaves over the gutter edge plants in its form and continues with the wind playing down to the ground where it bursts out many more droplets where the air then resumes the water to start the whole trip.

In a sense that when we go conducted skis. We go down the hill, take the lift up to go down again.

Jag läste en text om hur vattendroppar faller och fick inspiration till denna svartvita teckning. Droppen börjar sin färd längst upp på hustaket och tar sig nedåt längs takpannorna och häver sig över hängrännans kant, växter i sin form och fortsätter med vindens lek ner till marken där den brister ut i många fler droppar där luften sedan återupptar vattnet för att börja om hela färden.

På sätt och vis som när vi åker utförs-skidor. Vi åker ner för backen, tar liften upp för att åka ner igen.

Anna

Advertisements