drawings, What ever

Vattendroppens väg – raindrop is falling

I read a text about how water droplets falling and got the inspiration for this black and white drawing. The drop begins its journey at the top of the roof and takes down the tiles and heaves over the gutter edge plants in its form and continues with the wind playing down to the ground… Continue reading Vattendroppens väg – raindrop is falling

BlackandWhite family, drawings

Kanske en svartvit tavla?

Från och med idag har även min digitala konstbutik julpriser. Där kan ni bland annat se denna skarv som står på tork. Skarven har stått där så länge att någon har misstagit den för ett klädstreck 😉 Nog för att skarven ställer till förtret, men att avbilda den har roat mig mycket. Den håller huvudet… Continue reading Kanske en svartvit tavla?