Digital paintings

Something Brrrrr about the Fall

Todays weather


No, this is not at night, this is todays daylight!

South moving birds are wise fellows. I already miss Summer!

Anna

11 thoughts on “Something Brrrrr about the Fall”

    1. Ja det slutar tydligen aldrig att blåsa i år. Det kanske är bra för Östersjön att blanda om sig lite, men det är nog ändå mest på ytan eftersom vattnet fortfarande är ganska varmt. Jag tror det måste ner till 4 grader innan yt- och bottenvattnet kan byta plats.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.