Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

16 thoughts on “Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur”

    1. Thanks and you you just made another qoute worth a drawing! I did a Swedish version of your previous qoute with a note of the original qoute writer.

     Liked by 1 person

 1. Jag fattar inte vad varken politikerna eller de kommunala och länsstyrelse tjänstemännen har i huvudet! Inte bara att de förstör naturen nu, utan för alla framtida generationer! En sak är säker när det gäller stora byggen, om det är byggnader, vägarbeten eller annat, så är det pengar inblandat, både för politikerna och kommun och länsstyrelse tjänstemän. Annars hade de inte kunnat fördärva oersättlig natur. Det verkar som om det är samma politiker/tjänstemän som vi har här i Kristianstad, i alla falla har de samma låga IQ.😂😂😂😂 De tänker kortsiktigt, riktiga politiker, om det finns några, och tjänstemän tänker framåt, hur kommande generationer ska ha det. Du kämpar otroligt bra, Anna, men det känns som att springa mot en betongvägg med huvudet före, det enda som händer är att man själv blir drabbad, men man ska aldrig ge upp! Det ni kämpar emot jämfört med det jag gör, är så mycket större, där är det stora pengar inblandade, och det är svårt i denna giriga värld när många politiker och tjänstemän hellre skor sig och gör i princip vad som helst de struntar totalt i naturen och i framtida generationer. Ni har undersökt vilka företag, tjänstemän och politiker som är inblandade kan jag tro. Så det enda sättet är att gå till toppen, kontakta SVT.

  Liked by 1 person

  1. Tack för tipset. De skulle ha mycket att gräva i och hitta dessutom. Det är så sorgligt att våra styrande politiker så fullständigt har tappat huvudet. De ser varken skog eller träd för alla pengar som verkar ha förblindat dem totalt. En gång i tiden var dessa politiker riktigt vettiga i politiker-mått mätt, men de har blivit maktfullkomliga tyvärr så all vett och sans har försvunnit ur dem. De har också helt slutat att lyssna på invånarna. Men vi kämpar vidare i motvind. Det är ju när det blåser man ska hissa segel 😉

   Liked by 1 person

 2. Hi Anna, I have been nominated for a blogger recognition award, and therefore need to nominate ten other blogs for the award, and you are one of my nominees: https://aspi.blog/2018/01/10/nominated-for-a-blogger-recognition-award/

  The requirements for participation are:
  1. Show your gratitude to the person who nominated you and provide a link back to the person’s blog.
  2. Give a brief story on your blog.
  3. Share two or more pieces of advice for beginner bloggers.
  4. Choose 10 other bloggers to nominate.
  5. Comment on each blog, letting them know they’ve been nominated and provide a link to your award post.

  Thomas 🙂

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.