Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Jag skrev till politikerna


Bästa ledare!

Betänketiden har runnit ut. Några av er har agerat, men till er andra;

Du har ett val att göra, som påverkar allas framtida liv.

Du kan fortsätta låta överkonsumtionsnormer råda och neka nästa generation
en bättre värld.

Eller agera som planetskötare. Du vet redan hur. Inga fler bortförklaringar.
Du behöver bara sätta igång.

Betänketiden har runnit ut. Polerna smälter. Vår kylare har gått sönder. Du
har redan upplevt konsekvenserna.

Alla hör att planeten skriker, men makt och pengar pluggar igen dina öron.
Om du inte kan höra ropen på hjälp bör du agera som en stor ledare och kliva
åt sidan. Lämna över till den klimatmedvetna generationen.

Om du hör ropen på hjälp kan du leda generationen, som gör antropocen till
en anastrof.

Har du modet att fatta beslutet?

Jag hoppas det. Vårt öde ligger i dina händer.

Betänketiden har runnit ut. Hur lyder ditt beslut? Du måste fatta det nu.
Time’s up.

Anna

ovanstående text är publicerad på följande länk samt delad i både svensk och
engelsk version av flera aktörer på sociala medier världen över
https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/08/07/oppet-brev-till-alla-ledare-times-up/

Särskilt till Trosa kommuns politiker.

Om ni undrar hur ni kan agera omedelbart, efter att ha läst ovanstående ber
jag er betänka följande Trosahistoriska tillbakablick.

Trosas välkända skärborgarliv upphörde med båtmotorns inträde i historien.
De lade ner sin fiskenäring och lämnade plats för den motorbåtsburna
fiskeflottan, som i sin tur fick lämna plats för turismen när
fisktillgångarna i sjön tog slut.

Ångbåtstrafiken som transporterade sommargäster till Trosa fick lägga ner
när järnvägen gjorde sitt intåg och den kommunikationsled som Trosa
planerade mellan Trosa-Ösmo-Nynäshamn-Stockholm med vidhängande
förväntningar om stor nybyggnation av sommarvillor i Trosa kom aldrig till
stånd när automobilen dök upp som frihetsalternativet till gamla tidens
transportsätt.

Den inhemska näringen fick stryka på foten när biltrafik alltmer stängdes
ute från gamla Trosa centrum. Arbetspendlingen tog vid istället, vilken
också kommer att se ett slut när klimatmålen till fullo uppfylls av den
klimatsmartare generationen.

Som ni säkert insett lever vi i ännu en teknikskiftesperiod som kommer att
kräva helt andra transport- arbets- och byggnadssätt, som vi inte ens kan
gissa oss till idag i detalj.

Trosa har en perfekt grundstruktur för omställning till en fossilfri miljö.
Ni har alla chanser att påbörja förvandlingen omgående och bli först och
bäst på att nå målet.

Projekt infart västra Trosa kommer att höra hemma bland storslagna projekt
som gått åt pipsvängen. Där återfinner vi sedan tidigare den konstgjorda ön
och Trosagraniten.

Låt ert klimatmedvetande tala. Besluta att avbryta projekt Infart västra
Trosa. Då skapar ni en ny stolt milstolpe i Trosas framtida historia. Den
generationens Trosabor kommer att skryta om er.

Vänliga hälsningar
Anna Bohlin


Denna bild är fri att dela. Sprid den gärna 🙂

Advertisement

9 thoughts on “Jag skrev till politikerna”

    1. I sent it to our politicians and no one answers. It’s election in three weeks and they don’t answer. We have a strange democracy nowadays here in Sweden. Don’t they want votes?

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.