drawings, What ever

No 5 drawing in my goal for 2016

One of my goals for 2016 is to continue a drawing project. I'm slow, but here's no 5 of a series of planned drawings. I will tell you more about my idea when I've done some more drawings.  What do you think of this drawing? Anna

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, What ever

Trosa skärgård – bland det vackraste vi har

Ett inlägg från sommaren 2014 i repris 🙂 Läser just nu Aniara och det är som att läsa om Trosa kommun och förbifartsplanerna. Politikerna har redan satt oss i rymdfarkosten Aniara som lämnar Trosas gröna dalar för en meningslös färd rakt ut i intet. Trots att vi i Trosagenerationen inte hunnit förstöra allt livskraftigt på… Continue reading Trosa skärgård – bland det vackraste vi har