Nature miracles, Photographs

Rowan-berry Rönnbär

The old saying tells us that a lot of rowan-berries means cold winter. Bondepraktikan säger att mycket rönnbär innebär hård vinter. This tree have lots of berries, but other trees have no berries at all. How do we think the winters gonna be? Det här trädet har många bär, men andra träd jag har sett… Continue reading Rowan-berry Rönnbär