20140703-063712-23832712.jpg

Vårt ganska underliga uttryck Att hänga ut folk, tar sig den här formen bildligt i mitt huvud.

Uttrycket dyker ofta upp i sammanhang där vi vill framföra kritik. Avvägningen i sådana funderingar kretsar ofta, vid sidan av själva kritiken, kring just lämpligheten att personrikta kritiken.

Vill vi framföra kritik mot kommunal förvaltning får ofta tjänstemän ta smällarna fast de ofta handlar på uppdrag av politikerna, som gärna bekvämt gömmer sig bakom sina budbärare.

Vill vi framföra kritik inom den egna familjen eller vänkretsen går vi ofta mycket varligt fram för att inte såra eller hänga ut någon i onödan. Hänsynstagandet kan ju tyvärr gå så långt att kritiken helt enkelt får stå tillbaka helt på bekostnad av alltför stor rädsla att hänga ut och framkalla upprörda känslor.

Ändå behöver vi nog det där hänsynsfiltret, som ger oss chans att tänka efter före formuleringar av kritisk karaktär. Men, vi behöver också modet att låta kritiken få sin plats och sina mottagare utan att rädslan för att hänga ut tar över helt.

En balansgång att lära sig gå. Ett lärande och ett övervägande som tar hela livet och många övningar att komma fram till ett bra resultat.

Anna

Advertisements