I found a time-painting I had forgotten. This is what happens when cleaning.

Here I imagine time as a long (or short) rope, which has an end.

But time never really ends. The rope should therefore continue indefinitely instead.
Jag hittade en tid-målning jag hade glömt bort. Så kan det gå när man städar.

Här tänker jag mig tiden som ett långt (eller kort) rep, som har en ände.

Men tiden tar egentligen aldrig slut. Repet borde därför pågå i oändlighet i stället.

Anna
  

Advertisements