English text follows after the Swedish.

I Kristi himmelfärdshelgen öppnar årets Vårsalong i Trosa på Trosa Stadshotell i Baderskan, som ligger alldeles bredvid den klassiska Stadhotellbyggnaden.

Varje år deltar en mängd Trosakonstnärer med sina verk. Väldigt bra tillfälle att kika på vad Trosas kreativa invånare har hittat på i sina skaparlyor.

Den helgen brukar också vara en smygstart på SommarTrosas aktiviteter. Säsongsöppna ställen brukar öppna efter vinter-idet och å-promenaden lockar många besökare till Trosa för att därefter titta in på något mat- eller fikaställe och sedan också en koll i butikerna.

Ta en tur till Trosa Kristi Himmelfärdshelgen om ni inte har annat för er!

Jag kommer att delta på Vårsalongen med ett verk jag kallar Vykortstaden Trosa, 100 x 63, collageteknik.

Varje deltagande konstnär kommer att vara på plats någon eller några av dagarna.

Spring exhibition in Trosa Sweden 2016

In Ascension Day opens this year’s Spring Exhibition in Trosa at Trosa Stadshotell in a place located right next to the classic hotel building.

A variety of Trosa Artists participate with their works.

The weekend also tend to be a start to Trosa Summer activities. Season Open venues tend to open after winter hibernation and the river/creek promenade attracts many visitors to Trosa and that also look for food or coffee places and check out the shops.

Take a trip to Trosa!

I will attend the Spring Salon with a work I call Postcards town Trosa, 100 x 63, collage technique.

Each participating artist will be in place some of the days.

Anna

This is a painting of the place where the Exhibition is held.


(Sold)

Advertisements