Every Thursday evening beautiful old cars show up in Trosa harbor area.

The old car club in Trosa is hosting the event.

It’s a sight to see when they cruise through the old parts of Trosa.

This is my take on it.

Veteranbilskvällarna i Trosa varje torsdag är välbesökta och ett av sommarTrosas mest populära event.

Veteranbilsklubben i Trosa är arrangörer.

Jag gjorde en målning av en sådan kväll när veteranbilarna cruisade längs Trosas äldsta gator.

Anna

Advertisements