Blogging, Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

What’s happening? Vad pågår?

I wrote a post about what I have sent in to the new big road building authorities.

Jag gjorde ett inlägg som visade de synpunkter jag lämnat in till Trafikverket beträffande det storslagna vägprojektet Infart västra Trosa.


Det inlägget spred sig, vilket ni kan läsa om i Inlägget sprider sig.

That post spread to a Save Trosa Nature page. You can read about it in the post It’s spreading.

Now the local digital newspaper has published my text. You can read it in Swedish at www.itrosa.se

Nu har den lokala nättidningen itrosa.se också fångat upp texten och publicerat den som en insändare. Ni kan läsa den artikeln på www.itrosa.se

I haven’t earned all this nice attention myself. The hard work, looking for facts about the project and the climat impact is many peoples work and you can find more information about that at:
https://trosainformation.wordpress.com/

Jag har inte förtjänat all denna positiva respons på egen hand. Många har arbetat hårt med att under flera års tid studerat fakta kring projektet och hämtat information om klimatmålen. Ni kan läsa mer på Vägval i Trosas sida:
https://trosainformation.wordpress.com/

What’s happening? Vad pågår?
Idag såg jag 18 fb delningar på inlägget Ge nästa generation en bra start.

Det är jättemycket för att vara denna blogg eftersom jag inte är med i fb. Tack alla ni okända som delat inlägget! Jag ser inte vilka ni är och tackar er så här istället.

Today I saw 18 fb shares on the post Give the next generation a good start.

That’s a huge number for this blog. I’m not a part of fb. Thanks to all of you who shared the post. I don’t now who you are, but thank you anyway 🙂


Anna

4 thoughts on “What’s happening? Vad pågår?”

  1. They have a saying here “NIMBY or not in my back yard”. It is used to put down any objection to new projects. However, progress at any cost, or unbridled growth with can’t be aloud. Otherwise, they will not only destroy the local area, but eventually, the planet as a whole.
    Leslie

    Liked by 1 person

    1. Ja det är jättekul. Man vet aldrig på förhand vad som intresserar läsare. Alltid spännande att se för varje inlägg hur responsen ser ut.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.