Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor

Vägval Trosa – Trosa future

På sidan Vägval Trosa kan du läsa yttranden som kommit in till kommunen, som håller på att utforma en Översiktsplan som ska gälla 2020-2025. Har du intresse av att läsa om Trosas möjliga framtid kan jag rekomendera ett besök på Vägval Trosa.

At the website Vägval Trosa (it’s in Swedish) you can find information about different views of Trosa future. Interesting read if you care for Trosa future. I don’t know if it’s possible to translate the site. It’s in Swedish.

Anna


7 thoughts on “Vägval Trosa – Trosa future”

    1. Thank you very much! It seems like we’re getting more people who thinks environment issues is important and they dare to say it out loud. That’s a good thing.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.