Challenges, Digital paintings

Life candle – Livets ljus

Livets ljus – Life candle

Hur låter du ditt liv lysa?
How do you light upp your life?

Tänder du en veke och väntar med de andra?
Do you light up one part first and wait with the others?

Tänder du fler vekar samtidigt för att livet ska skina ordentligt?
Do you light up more than one part to let life get really shiny?

Tänder du alla vekar för att maximera hastigheten på livet?
Dou you light up all parts to live a fast life to max?

Alla väljer vi olika sätt att leva. Bara vi själva vet om det livet vi väljer passar oss bäst.
We all choose way of living. Only you know if the life you live is the best for you.

Anna

9 thoughts on “Life candle – Livets ljus”

    1. Åh vad roligt att höra ifrån dig! Jag har också varit väldigt inaktiv en lång tid och jag håller med, det är mycket att åter försöka komma ihåg och lära sig på nytt. Hoppas att allt är väl med dig. Jag brukar tänka på dina brunnslock då och då 🙂

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.