Music inspiration, Nature miracles, Photographs

Till min syster – For my sister

Kvällens luft innehåller löfte om vårens ankomst. Vårluften har en speciell atmosfär och jag kommer då alltid att tänka på min favoritsång om våren. Dan Anderssons Till min syster. The air to night promise Spring soon. It's a special atmosphere in that Spring air at night. I always come to think about my favorite song… Continue reading Till min syster – For my sister