BlackandWhite family, drawings, What ever

Zebra cow

   Zebracow Left hand drawing. I'm righthanded, but I sometimes trying to teach my left hand to draw and write too. Anna

AsorT of town - TrosA, n wot fo, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Förbifart Trosa

Efter att ha läst detta inslag på SR under rubriken Strid om förbifart Trosa kom följande teckning ur mig. Den ingår i 2014 års tecknade kommentarer till nutida Trosafrågor. Så här verkar kommunpolitikerna tänka sig förbifart Trosa. De verkar inte bry sig nämnvärt om naturvärden eller andra "osynliga" hinder för en framfart rakt genom landskapet.… Continue reading Förbifart Trosa