We all need a cuddle or two sometimes. Of joy, sadness, loneliness, fellowship, comfort, encouragement. One moment closeness that provides charitable support.
It costs so little to share just that. But does so infinitely more than we might think.

This edict sign would recall it. To embrace each other.

Have a good day and you get the opportunity to embrace someone. Do it. It may happen that you get a cuddle back even 😉

Omfamna varandra

Vi behöver alla en omfamning eller två ibland. Av glädje, sorg, ensamhet, gemenskap, tröst, uppmuntran. En stundens närhet som ger medmänskligt stöd.
Det kostar ju så lite att dela med sig just så. Men ger så oändligt mycket mer än vad vi kanske tänker på.

Den här påbudsskylten vill påminna om det. Att omfamna varandra.

Ha en bra dag och får du tillfälle att omfamna någon. Gör det. Det kan hända att du får en omfamning tillbaka rent av 😉

Anna

20131012-090616.jpg

Advertisements