oil paintings, What ever

Searching for light

IMG_1267.JPG
Olja, 50x100cm

This painting is for me about the need of silence, silence in moments of recovery before searching the light above surface.

High sensitive persons may recognize this feeling. The author Elaine Aron has written a book about the high sensitive persons. Read it if you want to learn more.

Have a nice day, below or over the surface 🙂
Ibland hamnar vi nog alla i ett under-ytan-läge. Kanske behöver vi det också. En stunds tystnad, en stunds ensamhet, en stunds viktlöshet. Bara få simma omkring nere i djupet, inte behöva bry oss om vad som händer ovan ytan, bara ha syre tillräckligt för vår dyktur.

När vi sedan återigen vill söka oss tillbaka upp över ytan får vi helt enkelt hoppas att de ovan ytan just visar vägen, så att vi stiger upp åt rätt håll och inte tappar orienteringen och går djupare ner i tron att vi stiger uppåt.

Kanske behöver vi alla lära oss att tillåta svackor, att de behövs och sedan planar ut och till och med vänder uppåt till toppar. En själslig bergochdalbanetur helt enkelt.

Vill ni läsa böcker av författare, som skriver om detta fenomen, som ungefär en femtedel av befolkningen upplever mycket starkt i sina svängningar kan ni börja i änden Maggan Hägglund/Doris Dahlins Drunkna inte i dina känslor. Vill ni läsa mer ingående om ämnet kan ni gå vidare till författaren Elaine Aron.

Anna

9 thoughts on “Searching for light”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.