oil paintings, What ever

Searching for light

Olja, 50x100cm This painting is for me about the need of silence, silence in moments of recovery before searching the light above surface. High sensitive persons may recognize this feeling. The author Elaine Aron has written a book about the high sensitive persons. Read it if you want to learn more. Have a nice day,… Continue reading Searching for light

Advertisement
Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Trosa hamn/Trosa harbor in February

Trosa hamn en februarikväll, med vår i luften och is och snö kvar på marken. Solens sena strålar hjälper vattentornet långt uppe på berget nå ända ner till gästhamnens vattenspegel. Alldeles underbar stillhet och tystnad. Må alla som besöker och bor i Trosa för alltid kunna uppleva detta naturens under mitt i staden en helt… Continue reading Trosa hamn/Trosa harbor in February

Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Öbolandet Vattentornet Trosa 2000 sek

Ett av åkerfälten på Öbolandet Edanö Trosa med utsikt mot vattentornet en vårvinterdag. Snart ett minne blott med tanke på pågående utbyggnad på grannåkrarna. Kanske bra, kanske mindre bra, beroende på vilka värden vi lägger i vågskålen. För mig betyder Edanö promenader i tystnad och livskraftig natur, för andra betyder det stadsnära boende, som med… Continue reading Öbolandet Vattentornet Trosa 2000 sek