How do you define impossible questions?

Is it problems you can’t solve?
Is it people you can’t understand?
Is it forever going on conflicts you can’t do nothing about?

Is it difficult mathematical issues?
Is it relations questions that never seems to stop bothering you?
Is it your past or future that never seems to still your mind?

Is it never ending baking problems?
Is it never ending planting problems?
Is it never ending weather problems?

What is an impossible question, or more likely, what is a question that never seems to find the right answer?

Omöjliga frågor

Hur definierar du omöjliga frågor?

Problem, som du inte kan lösa?
Människor, du inte kan förstå?
Eviga konflikter, som du inte kan göra något åt?

Svåra matematiska tal att lösa?
Relationsfrågor, som aldrig slutar besvära dig?
Ditt förflutna eller framtid, som aldrig verkar sluta gnaga i dig?

Ständigt misslyckade bakresultat?
Ständigt misslyckade odlingsresultat?
Ständig otur med vädret?


Hur definierar du omöjliga frågor, eller snarare omöjliga frågor, som aldrig verkar hitta rätt svar.

Anna
 

 

Advertisements